Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

Προσωρινή μετακίνηση λαϊκής αγοράς Λουτρακίου

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας Έχοντας υπ’όψη: • Το με αριθ. 12216/12-7-2021 έγγραφο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο γνωστοποιείται ότι είναι απαραίτητη η μεταφορά της λαϊκής λόγω πραγματοποίησης τεχνικών έργων στον χώρο που διενεργείται η λαϊκή αγορά, • Το με αριθ. 13363/29-7-2021 έγγραφο ΤΤΟΑ, σύμφωνα με το οποίο καλείται το Τοπικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την προσωρινή μετακίνηση


της λαϊκής αγοράς λόγω έργων, • Την με αριθ. 3/2021 Απόφαση Τοπικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία το Τοπικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με την προσωρινή μετακίνηση της λαϊκής αγοράς του Λουτρακίου για την εκτέλεση εργασιών από την Τεχνική Υπηρεσία και προτείνει ως νέο, προσωρινό χώρο διενέργειας της λαϊκής την Κεντρική πλατεία Λουτρακίου (δημοτικός κοινόχρηστος χώρος), • Την παρ. παρ. 1 άρθρο 29 Ν.4497/17 σύμφωνα με το οποίο «Για τη μετακίνηση, την επέκταση, τη χωροθέτηση και την εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών αποφασίζουν οι υπηρεσίες των φορέων λειτουργίας ύστερα από σύμφωνη γνώμη των επιτροπών του άρθρου 28, • Η από 01/09/2021 Γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθ. 28 σχετικά με την προσωρινή μετακίνηση της λαϊκής αγοράς, • Το γεγονός ότι, καθώς αποτελεί κλειστό, δημοτικό χώρο δεν απαιτείται έγκριση από το ΑΤ Αλμωπίας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την προσωρινή μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Λουτρακίου στην Κεντρική Πλατεία Λουτρακίου, που βρίσκεται πλησίον του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, από τις 4/9/2021 και για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση των τεχνικών έργων που θα πραγματοποιηθούν. 2. Η επιστροφή της λαϊκής αγοράς στο αρχικό της χώρο, θα γίνει μετά από έγγραφη ενημέρωση του ΤΤΟΑ από το Τμ. Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την περαίωση των προαναφερόμενων εργασιών, με νέα απόφαση 3. Την τοποθέτηση των πωλητών που δραστηριοποιούνται στην λαϊκή αγορά στις παρακάτω, αριθμημένες προσωρινές θέσεις οι οποίες ισχύουν για όλη τη διάρκεια της πραγματοποίησης της λαϊκής στο εν λόγω χώρο. Κατά την επιστροφή τους στην αρχική θέση της λαϊκής, οι πωλητές θα συνεχίσουν τη δραστηριοποίησή τους στις αρχικές τους θέσεις, χωρίς άλλη απόφαση. Οι θέσεις και οι πωλητές οι οποίοι τοποθετούνται σε αυτές είναι οι εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΩΛΗΤΗ 1 Ιωακειμίδου Ιωάννα 2 Γκανταϊδης Γκιβί 3 Κωνσταντίνου Κυριακή 4 Κουϊμτσίδου Μιλάνα 5 Μακαρίδης Οδυσσέας 6 Χατζηιορδανίδου Χαρίκλεια 7 Τεκκές Χαράλαμπος 8 Χαραλαμπίδης Φίλιππος 9 Βαρσαμίδης Ιωάννης 10 Ούρδας Αναστάσιος 11 Σαρακινλής Ευάγγελος 12 Αμανατίδου Ρίτα 13 Τσαχειρίδου Ελένη 14 Τσολερίδου Ειρήνη 15 Κακούδη Ευστρατία 16 Κοτζά Αικατερίνη 17 Μπίνου Ειρήνη 18 Σταύρου Δέσποινα 19 Ιωάννου Αικατερίνη 20 Γκέλος Βασίλειος 21 Σέλκος Νικόλαος 22 Στόϊκου Πασχαλίνα 23 Λαγούδη Μαρία 24 Αθανασιάδου Άννα Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου