Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

Διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6.30μ.μ.(18.30’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ.40/20930/31-03-2020 και 163/29-5-2020 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2021.

2ο Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης δύο (2) φοιτητών

3ο Συνέχιση της Λειτουργίας παραρτήματος του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Γιαννιτσών, στη έδρα του Δήμου Αλμωπίας από το σχολικό έτος 2021-2022

4ο Συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

5ο Συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

6ο Εξέταση αιτήματος του συλλόγου «ΑΠΣ Ελπίδες Προμάχων» για παραχώρηση του ανοιχτού γηπέδου Προμάχων

7ο Εξέταση αιτήματος του συλλόγου «ΑΣ Προμάχων» για παραχώρηση του ανοιχτού γηπέδου Προμάχων

8ο Κατάργηση παραγωγικής άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου (αρ. πρωτ. 16081/14-9-2021 εισήγηση Τμήματος Τοπικής – Οικονομικής Ανάπτυξης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου