Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

Συνεδριάζει Δημοτικό Συμβουλιο Αλμωπίας

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 07 Σεπτεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης 12.00 το μεσημέρι και ώρα λήξης στις 2.00 μ.μ. (14.00), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και της με αριθ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου ΥΠΕΣ, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1ο

Τροποποίηση της 217/2017 Απόφασης του Δ.Σ. Αλμωπίας περί κατηγοριοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται η εισήγηση του θέματος και οδηγίες για την δια περιφοράς συνεδρίαση καθώς και πίνακας με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπου και θα συμπληρώνετε την επιλογή σας ως προς της έγκρισης του ή μη.

 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

   ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου