Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

                     Σας καλούμε να συμμετέχετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
  1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον του θέματος της συνεδρίασης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).
  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναστολή λειτουργίας τμημάτων της Νοσοκομειακής Μονάδας Έδεσσας/Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας (Εισηγητής: Δήμαρχος).
 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα ενόψει της επικείμενης αναστολής λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) της Νοσοκομειακής Μονάδας Έδεσσας.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου