Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση του Μηχανισµού ∆ιάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Την πρώτη διαδικτυακή εκδήλωσή του διοργάνωσε ο Περιφερειακός Μηχανισµός ∆ιάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας της Κεντρικής Μακεδονίας.
Στην εκδήλωση έγινε ενημέρωση για τη λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισµού ∆ιάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Κεντρική Μακεδονία και για το ∆ίκτυο Φορέων Υποστήριξης, καθώς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρωτογενούς έρευνας εργοδοτών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας και η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου.
Επίσης έγιναν παρεμβάσεις από τον Καθηγητή του Τµήµατος ∆ιοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ∆ηµήτρη Φωλίνα, µε θέµα «Προοπτικές απασχόλησης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα» και τον Γενικό Διευθυντή του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας Χρήστο Γεωργίου, µε θέµα «Οι ανάγκες του κλάδου της µεταποίησης σε εργατικό δυναµικό», ενώ εκ µέρους του Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας συµµετείχε ο Ερευνητής Βάιος Κώτσιος, ο οποίος παρέθεσε συγκριτικά στοιχεία για το ζήτηµα των δεξιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ακόμη στελέχη του Μηχανισµού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενηµέρωσαν τους συµµετέχοντες για τη λειτουργία του και για το ∆ίκτυο Φορέων Υποστήριξης και παρουσίασαν τα αποτελέσµατα της πρωτογενούς έρευνας εργοδοτών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, περιγράφοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αναζητούµενων επαγγελµατικών δεξιοτήτων στην Πιερία.
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας κατά τη διετία 2018 - 2019 τα εργασιακά καθήκοντα στις επιχειρήσεις της Πιερίας επηρεάστηκαν από ποικίλες αλλαγές σε µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι στις περισσότερες άλλες περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ τα πιο περιζήτητα επαγγελµατικά προσόντα στη περιοχή είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες, οι ειδικές ψηφιακές δεξιότητες, η γνώση Αγγλικών και η συνεργασία σε οµάδα.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι παραγωγικών και επιστηµονικών φορέων, φορέων εργαζοµένων, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου