Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει με περιφορά, την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου2021 (12:00΄-13:00΄), έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα εξής δύο θέματα:

1. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2021, κάλυψη αναγκών για αποδοχές προσληφθέντος

προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων, αποδοχή επιχορηγήσεων που θα διατεθούν από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη των αναγκών.

2. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2021.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου