Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021

Τρίτη διαδικτυακή εκδήλωση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

       


  Την τρίτη διαδικτυακή ημερίδα του διοργάνωσε ο Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

          Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τη λειτουργία του Μηχανισμού και για το Δίκτυο Φορέων Υποστήριξης, καθώς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων πρωτογενούς έρευνας εργοδοτών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με ιδιαίτερη έμφαση

στα αποτελέσματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, ενώ είχαν προηγηθεί αντίστοιχες εκδηλώσεις στην Πιερία και το Κιλκίς.

          Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκαςο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος και ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών Δημήτρης Γιαννάκης.

          Επίσης, κατά την εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις από τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ, Σπύρο Ιγνατιάδη, με θέμα «Εξωστρέφεια στον Αγροτοδιατροφικό Τομέα» και τον Προϊστάμενο Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Βασίλη Σιωμάδη, με θέμα «Ανθεκτικότητα και δεξιότητες για τη διάσωση των ΜμΕ».

          Σύμφωνα με την πρωτογενή έρευνα που διεξήγαγε ο Μηχανισμός σε 704 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το 17% των επιχειρήσεων (117 στις 704) δήλωσαν κενές θέσεις (265 συνολικά) στην επιχείρησή τους και δεδομένης της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος εκτιμάται ότι μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου, στο σύνολο των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπήρχαν περίπου 7.400-8.100 κενές θέσεις εργασίας.  Ως κυριότερες αιτίες μη πλήρωσης των θέσεων αναφέρθηκαν μεταξύ των άλλων η «έλλειψη ατόμων με τα απαιτούμενα προσόντα/δεξιότητες/εμπειρία», η «έλλειψη ατόμων που ενδιαφέρονται να κάνουν αυτό το είδος εργασίας» και η «αβεβαιότητα λόγω της πανδημίας».

          Επιπλέον, οι 139 στις 704 επιχειρήσεις (ποσοστό 20%) εκτιμούν ότι το επόμενο εξάμηνο θα κενωθούν θέσεις λόγω επέκτασης δραστηριοτήτων. Ως αποτέλεσμα, υπολογίζεται ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα δημιουργηθούν περίπου 10.400-11.300 νέες θέσεις εργασίας, λόγω αναμενόμενης ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων τους. Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα που προέκυψε είναι ότι οι 9 στις 10 επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας, δεν σκοπεύουν να απολύσουν προσωπικό το επόμενο εξάμηνο.   

          Όσον αφορά στη στάση των επιχειρήσεων για τη δια βίου μάθηση των εργαζομένων τους,  2 στις 3 επιχειρήσεις (3 στις 4 εμπορικές) δεν έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα κατάρτισης την τελευταία 5ετία. Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των απασχολούμενων, η 1 στις 3 επιχειρήσεις αναζητά επίπεδο «Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο/ Λύκειο)», πάνω από 1 στις 3 αναζητά επίπεδο «Αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ» και  μόνο 16% των επιχειρήσεων αναζητεί εργαζόμενους με «Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κ.ά.)». Ακόμη από την έρευνα προκύπτει ότι πιο περιζήτητα επαγγελματικά προσόντα στη περιοχή θεωρούνται οι επικοινωνιακές δεξιότητες, οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες, η συνεργασία σε ομάδα, η σωστή διαχείριση του χρόνου, η γνώση αγγλικών  και η οργανωτικότητα.

          Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών κατά την πανδημία ήταν ανοδικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 δημιουργήθηκαν 890 νέες θέσεις εργασίας, όσες περίπου και το 2019, όταν είχαν δημιουργηθεί 968. Όσον αφορά στο α΄ εξάμηνο του 2021, τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτές ενισχύονται σημαντικά έναντι των προηγούμενων ετών για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, έχοντας ήδη φτάσει τις 722 νέες θέσεις εργασίας.

          Την εκδήλωση παρακολούθησαν αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι παραγωγικών και επιστημονικών φορέων, φορέων εργαζομένων, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου