Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

Σύσκεψη στη Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του ΥΠΑΑΤ για την ανάγκη υλοποίησης νέων αγροτικών υποδομών στο Νομό Πέλλας

Την περασμένη Τρίτη πραγματοποίησα συνάντηση με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη και τους συνεργάτες τους με κεντρικό θέμα την ένταξη νέων δημοσίων έργων αγροτικών υποδομών.

Ειδικότερα συζητήσαμε για τον προγραμματισμό της έναρξης υλοποίησης των έργων με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ή τον αρμόδιο Δήμο και χρηματοδότηση από το Μεσοπρόθεσμο ΠΑΑ 2021-2022.
Για το θέμα αυτό η θέση μου, που την έχω ήδη καταθέσει και στην ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, είναι η χρηματοδότηση μελετών σε προτάσεις των Δήμων του Νομού Πέλλας για κατασκευή αρδευτικών έργων μικρότερου κόστους, προκειμένου εν συνεχεία αυτά να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Παράλληλα συζητήθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα «Κατασκευή Μικρών και Μέσαιων Εγγειοβελτιωτικών Έργων – έως 2,2 εκ» προτάσεων των Δήμων του Νομού, οι οποίες παρουσιάζουν μελετητική ωριμότητα (πχ. Έργα σε περιοχές όπως Αγροσυκιά, Φούστανη και Αγιος Αθανάσιος).
Επιπροσθέτως, στάθηκα ιδιαίτερα και σε ένα θέμα, το οποίο παρακολουθώ στενά από την αρχή της θητείας και αφορά τη χρηματοδότηση του έργου ΤΟΕΒ Καρυώτισσας, η πρόταση του οποίου έχει κατατεθεί από το 2014. Ζήτησα συνεπώς από το Γενικό να ελεγχθεί η ωριμότητα του ώστε να είναι έτοιμο να ενταχθεί στο μεγάλο ΠΑΑ 2023 -2027 του ΥΠΑΑΤ.
Τέλος, συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που απομένουν μέχρι τη δημοπράτηση του έργου κατασκευής του Φράγματος του Αλμωπαίου. Ο Γενικός ενημέρωσε τον κ. Σταμενίτη ότι το έργο περιλαμβάνεται ανάμεσα σε αυτά που θα ανακοινωθούν στη δεύτερη φάση του μεγάλου προγράμματος ΥΠΑΑΤ αρδευτικών έργων «ΥΔΩΡ 2.0». Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό έργο Φράγματος Αλμωπαίου (φράγμα, αγωγοί μεταφοράς, αρδευτικό δίκτυο, συνοδά έργα, συντήρηση και λειτουργία) έχει συνολικό προϋπολογισμό 150.000.000 € (περιλαμβανομένων ΓΕ, ΟΕ Απρόβλεπτων και ΦΠΑ).
Ολόκληρο το δελτίο τύπου: https://stamenitis.gr/19112021/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου