Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

Tακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 και 63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α’/2010) και την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ. 21929/23.11.2021 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (67η εγκύκλιος), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στο Γραφείο Δημάρχου, την 3η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2022»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου