Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας, Δευτ. 20 Δεκ.2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021, με τηλεδιάσκεψη, τις παρακάτω δύο συνεδριάσεις:

Α)Ειδική συνεδρίαση, ώρα έναρξης 14:00΄, με τα εξής δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1.Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων οικ. Έτους 2022 Δήμου Σκύδρας.

2.Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. Έτους 2022 Δήμου Σκύδρας.

Β)Τακτική συνεδρίαση, ώρα έναρξης 15:00΄, με τα εξής δέκα τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη

:

1.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 30.831,00 ευρώ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠΕΣ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2021.

2.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2021.

3.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2021.(τακτοποητική)

4.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της Γ’ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού 2021.

5.Έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» έως τις 1-6-2022.

6.Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων.

7.Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τοποθέτηση σταθμού ενδιάμεσης μείωσης δικτύου φυσικού αερίου σε δημοτική έκταση.

8.Ανανέωση άδειας καντίνας.

9.Ανανέωση άδειας καντίνας.

10.Ανανέωση άδειας καντίνας.

11.Ανανέωση άδειας καντίνας.

12.Ανανέωση άδειας καντίνας.

13.Ανανέωση άδειας καντίνας.

14.Θεώρηση αδειών επαγγελματιών υπαίθριου εμπορίου Δήμου Σκύδρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου