Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2021

Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 και 63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α’/2010) και την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ. 21929/23.11.2021 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (67η εγκύκλιος), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στο Γραφείο Δημάρχου, την 27η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: «Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλμωπίας του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου