Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

      
   ΣΧΕΤ: 1. ΦΕΚ 487/Β΄/21-5-98

                      2.  Υ.Α. Γ3Β 178/44559/11-2-21(ΦΕΚ 696 Β΄22-2-21)

                Η Υπουργική Απόφαση με ΦΕΚ 487/Β΄/21-5-98, σε εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών, καθιστούσε υποχρεωτική την τοποθέτηση Διάταξης Προστασίας έναντι ανατροπής(ΔΠΕΑ), για ελκυστήρες που είχαν κυκλοφορήσει πριν τις 21/5/1998.

                Μετά από διαδοχικές παρατάσεις σε αυτήν

την υποχρέωση , εκδόθηκε η τελευταία παράταση η οποία λήγει στις 31/12/2021(Υ.Α. Γ3Β 178/44559/11-2-21).

                Επειδή στην παραπάνω απόφαση παράτασης γίνεται σαφές ότι δεν θα υπάρξει νέα παράταση, οι κάτοχοι γεωργικών ελκυστήρων που έχουν ταξινομηθεί ή η άδειά τους έχει εκδοθεί πριν τις 21/5/1998, θα πρέπει να μεριμνήσουν να εφοδιάσουν τους γεωργικούς ελκυστήρες τους με ΔΠΕΑ εγκεκριμένου τύπου.

                Μετά την λήξη αυτής της παράτασης, σε αυτούς τους παλαιούς  γεωργικούς ελκυστήρες δεν θα μπορεί να γίνει μεταβίβαση ιδιοκτησίας ούτε και θα εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας αν δεν έχει τοποθετηθεί εγκεκριμένη ΔΠΕΑ.

                

                 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου