Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Διονύσης Σταμενίτης: «Για δεύτερη χρονιά η κυβέρνηση δίνει λύση στο ζήτημα των ενσήμων των εποχικών»

 «Με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μειώνονται από 100 σε 50 τα απαιτούμενα ένσημα για την επιδότηση ανεργίας των εποχικών εργαζομένων».

Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τροπολογία που κατατίθεται αύριο στη Βουλή προβλέπεται η μείωση των ελάχιστων ημερών ασφάλισης σε 50 από 100 για τη χορήγηση τακτικού επιδόματος ανεργίας

στους εποχικά απασχολούμενους σε τουρισμό-επισιτισμό και στις υπόλοιπες κατηγορίες εποχικά απασχολούμενων. Πρόκειται για επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης του άρθρου 71 του Ν. 4837/2021, που υιοθετήθηκε πέρυσι για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στους εν λόγω κλάδους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες του παγετού της περασμένης άνοιξης.

Η ρύθμιση αφορά πλήθος εργαζόμενων στο Νομό Πέλλας σε κονσερβοποιία, σε διαλογητήρια, ψυγεία και λοιπά επαγγέλματα που συνδέονται με τον αγροτικό τομέα και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων που φέτος αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα συμπλήρωσης ενσήμων εξαιτίας των συνεπειών που προκάλεσε η εκδήλωση του παγετού σε ολόκληρο τον κύκλο της αγροτικής οικονομίας.

Αναφορικά με την εξέλιξη ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Διονύσης Σταμενίτης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ανέδειξε το ζήτημα και προχώρησε σε συγκεκριμένες ενέργειες, δήλωσε:

«Με τη ψήφιση της τροπολογίας για τη μείωση των 100 ενσήμων σε 50 για δεύτερη συνεχομένη χρονιά δίνεται λύση στο ζήτημα της συμπλήρωσης των απαιτούμενων ημερών εργασίας των εποχικών εργαζομένων για επιδότηση ανεργίας και αποδεικνύεται ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στον κόσμο της εργασίας και αναζητά λύσεις όπου και όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Η κατάθεση της τροπολογίας ικανοποιεί ένα αίτημα που εκφράστηκε από την πρώτη στιγμή εμφάνισης του ζητήματος με την εκδήλωση του παγετού και τη συνεπακόλουθη μείωση της πρώτης ύλης, που είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά του προβλήματος συμπλήρωσης των ενσήμων».

Το κείμενο της προτεινόμενης τροπολογίας:

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας απασχολούμενων σε εποχιακά επαγγέλματα για το έτος 2021 – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 4 ν. 1545/1985.

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), περί των προϋποθέσεων της επιδότησης ανεργίας των απασχολούμενων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα, τροποποιείται, ώστε το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης να επεκταθεί σε απασχολούμενους και σε άλλα εποχιακά επαγγέλματα, και η παρ. 9 του άρθρου 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2021, για τους απασχολούμενους σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, οι οποίοι υπάγονται στην περ. β) της παρ. 2, για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας αρκούν πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, για να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6 και εφαρμόζεται αναλόγως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του παρόντος.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου