Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022

«Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.»

 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο της Αριδαίας, την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.00΄ π.μ. σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και με τις αριθ. 932/96599/29-12-2021 & 933/96605/29-12-2021 εγκυκλίους

ΥΠΕΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου