Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 5.00μ.μ.(17.00’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ. 426/77233/13-11-2020 & 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1 ο Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, Εκποίησης, Εκμίσθωσης και Μίσθωσης Ακινήτων ή Κινητών Πραγμάτων Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2022. 2 ο Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων του οικισμού Ριζοχωρίου 3 ο Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων του οικισμού Μηλέας 4 ο Έγκριση διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανεύρεση υφιστάμενων αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων για τη διαμόρφωσή τους σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς 5 ο Μεταβίβαση ή μη επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών 6 ο Απόδοση θέσεων σε πωλητές λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας 7 ο Θεώρηση ή μη επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου 8 ο Έγκριση της Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Δήμου Αλμωπίας «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (αριθ. 3/2022 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ) 9 ο Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2021 (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.3852/2010), (αριθ. 2/2022 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ) 10ο Καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία που βρίσκονται στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου Αλμωπίας 11ο Κοπή δέντρων εντός κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Αλμωπίας 12ο Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΑ Αλμωπίας και ορισμός αντικαταστάτη 13ο Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΑ Αλμωπίας και ορισμός αντικαταστάτη Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου