Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022

Παύση ανταποκριτών ΟΓΑ Δήμου Έδεσσας

Με  την αρ. πρωτ. 32914/24.1.22 απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, έπαυσε στις 31/01/2022 η άσκηση των αρμοδιοτήτων των  ανταποκριτών ΟΓΑ – e-ΕΦΚΑ για θέματα ασφάλισης, συνταξιοδότησης και παροχών των προσώπων του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ) του Δήμου Έδεσσας.

Η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων ΟΓΑ – ΕΦΚΑ θα γίνεται από τα  καταστήματα του e-ΕΦΚΑ

, χωρίς τη διαμεσολάβηση των ανταποκριτών ΟΓΑ του Δήμου.

Ο Δήμος Έδεσσας ευχαριστεί τους Ανταποκριτές ΟΓΑ – e-ΕΦΚΑ του Δήμου, οι οποίοι συνέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΓΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου