Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

Νέο εκπαιδευτικό μοντέλο αλλάζει το Πρόγραμμα Σπουδών για μαθητές των τελευταίων τάξεων Δημοτικού και Γυμνασίου

Εξετάσεις τον Μάιο για μαθητές των τελευταίων τάξεων Δημοτικού και Γυμνασίου - Θα διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο και με ανώνυμη συμμετοχή - Στόχος είναι να εξαχθούν συμπεράσματα για τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μαθητών

Τον Μάιο οι μαθητές της Στ' τάξης του Δημοτικού 
και της Γ΄τάξης Γυμνασίου θα πάρουν μέρος σε 
εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες είναι μεν υποχρεωτικές αλλά η συμμετοχή είναι ανώνυμη, προκειμένου 
να εξαχθούν συμπεράσματα για τις γνώσεις και τις 
ικανότητες των Ελλήνων μαθητών.
Υστερα από εντατική προετοιμασία ξεκινούν από
 φέτος σε εθνικό επίπεδο οι εξετάσεις 
διαγνωστικού χαρακτήρα (ελληνική «PISA») για 
μαθητές της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού και Γ’ τάξης 
του Γυμνασίου στη Γλώσσα-κατανόηση κειμένου και 
στα Μαθηματικά. Πιλοτικά κατά τη φετινή σχολική
 χρονιά, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν εντός Μαΐου 
σε εθνικό επίπεδο, με αντιπροσωπευτικό δείγμα 
έως 6.000 μαθητών και μαθητριών 
Δημοτικού και έως 6.000 Γυμνασίου, σε έως 
600 σχολικές μονάδες όλων των τύπων, όλης 
της επικράτειας. Τα αποτελέσματα θα συλλέγονται 
ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται στους βαθμούς 
των μαθητών, ενώ οι μαθητές θα κληθούν να
 απαντήσουν σε ένα εύρος ερωτήσεων κλειστού τύπου. 
Οι διαγωνιστικές αυτές εξετάσεις θα επαναλαμβάνονται ετησίως.

Η περιοδική αποτύπωση των εκπαιδευτικών 
αποτελεσμάτων είναι προαπαιτούμενο για τον εντοπισμό 
εκπαιδευτικών αναγκών, για την κατανόηση τυχόν 
προβλημάτων και, συνακόλουθα, την επίλυσή τους,
 με στόχο τη συνολική βελτίωση της εκπαίδευσης της 
χώρας μας, λέει το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με
 το οποίο, σκοπός των εξετάσεων, είναι η εξαγωγή 
συμπερασμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των
 Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό 
επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων, με ζητούμενο την έγκυρη και 
αξιόπιστη αποτύπωση των γνώσεων, ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων των μαθητών.

Μετά τις δύο πρώτες σχολικές χρονιές και όταν αρχίσει 
η εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, το
 σύστημα αυτό θα προσεγγίσει τη φιλοσοφία των νέων 
Προγραμμάτων Σπουδών, προκειμένου να εντοπιστούν, 
αφ’ ενός ποια σημεία τους έχουν κατακτήσει οι μαθητές
 μας, αφ’ ετέρου οι βελτιωτικές κινήσεις, κυρίως σε
 θέματα διδακτικής μεθοδολογίας που θα πρέπει να 
ενσωματωθούν. Με το πέρας των εξετάσεων, θα γίνεται
 επεξεργασία για την εξαγωγή πορισμάτων σχετικά
 με την πορεία υλοποίησης των Προγραμμάτων 
Σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των
 προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 
Θα δημιουργηθεί σχετική ιστοσελίδα στην 
οποία θα αναρτηθεί το θεωρητικό πλαίσιο
 των εξετάσεων και ενδεικτικά θέματα.

1 σχόλιο: