Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκστρατεία για τη συμμετοχική χρηματοδότηση και τη στήριξη δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “Blue Crowdfunding”

Με απόλυτη επιτυχία ολοκλήρωσε η Αυτοτελής Διεύθυνση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την εκστρατεία συμμετοχικής χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Blue Crowdfunding.

Το ευρωπαϊκό έργο Blue Crowdfunding,

 στο οποίο είναι εταίρος η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020 και επικεντρώνεται στη βελτίωση των δεξιοτήτων των ενδιαφερόμενων φορέων στους τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης και οικονομίας στην περιοχή της Μεσογείου, ενισχύοντας την καινοτομία μέσω της αξιοποίησης της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding).

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κωνσταντίνο Γιουτίκα και τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο της ΠΚΜ σε θέματα Καινοτομίας Νικόλαο Τζόλλα, σχεδίασαν και υλοποίησαν για πρώτη φορά μια πιλοτική εκστρατεία για τη στήριξη μη κερδοσκοπικών φορέων με τη χρήση του εργαλείου της συμμετοχικής χρηματοδότησης (Crowdfunding).

Έπειτα από ανοιχτή Πρόσκληση και διαδικασία, επιλέχθηκαν προς στήριξη δύο φορείς με περιβαλλοντική ευαισθησία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δέλτα του Γαλλικού ποταμού και ειδικότερα ο φορέας Εχεδώρου Φύσις που συμβάλλει στην αναμόρφωση και ανάδειξη του οικοσυστήματος του Δέλτα του Γαλλικού ποταμού και η Δράση για την Άγρια Ζωή που έχει ως στόχο την προστασία της πανίδας και ορνιθοπανίδας της περιοχής.

Η πιλοτική εκστρατεία, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2022, ήταν επιτυχής και για τους δύο φορείς. Η καμπάνια της Δράσης για την Άγρια Ζωή πέτυχε κατά 222% τον πρώτο στόχο της, συγκεντρώνοντας 11.145€ (ο πρώτος στόχος ήταν 5.000€). Ενώ η καμπάνια της Εχεδώρου Φύσις πέτυχε κατά 120% τον πρώτο στόχο της, συγκεντρώνοντας 2.285€ (ο πρώτος στόχος ήταν 1.900€). Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν θα αξιοποιηθούν σύμφωνα με τους στόχους που είχαν τεθεί προκειμένου να συνδράμουν στην υλοποίηση δράσεων με απώτερο σκοπό την προστασία και την ευημερία της Άγριας Ζωής και την αποκατάσταση της υποδομής στον υγρότοπο του Γαλλικού Ποταμού.

Σχετικά με την πιλοτική εκστρατεία, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κωνσταντίνος Γιουτίκας δήλωσε: «Η εντυπωσιακή ανταπόκριση στο κάλεσμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επιβεβαιώνει το υψηλό περιβαλλοντικό ενδιαφέρον των πολιτών, αλλά και τη διάθεσή τους για έμπρακτη υποστήριξη, συμμετοχή και ενίσχυση σε προγράμματα και δράσεις που έχουν ξεκάθαρο στόχο και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε θα αξιοποιηθεί από τους δύο μη κερδοσκοπικούς φορείς, «Εχεδώρου Φύσις» και «Δράση για την Άγρια Ζωή», για τη βελτίωση υποδομών επισκεψιμότητας (πλωτές γέφυρες, παρατηρητήρια πουλιών, δεξαμενές) και τη βέλτιστη προστασία της πανίδας (τεχνητές φωλιές, κλωβοί επανένταξης με κάμερες), με δημόσια ενημέρωση για την εξέλιξη αυτών των εργασιών.»

Συνεχίζοντας ο κ. Γιουτίκας επεσήμανε ότι: «Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνδέεται άρρηκτα με την απόφασή μας να βάλουμε οριστικά τέλος στην παρακμή και την εγκατάλειψη του δυτικού παράκτιου μετώπου. Με την εκτεταμένη παρέμβαση, που είναι σε εξέλιξη, για τον καθαρισμό και την εξυγίανση της περιοχής, κάνουμε το πρώτο βήμα για την αναβάθμιση και την ανάδειξή της στη συνέχεια, με τα αναγκαία έργα».

O εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΚΜ σε θέματα Καινοτομίας Νικόλαος Τζόλλας, αφού ευχαρίστησε όλους όσοι  συνέβαλαν στη δράση, δήλωσε τα εξής: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που έγιναν εθελοντές με τη συμμετοχή τους στην καμπάνια Blue Crowdfunding. Μια καμπάνια, που στόχο είχε να ενισχύσει τις εθελοντικές οργανώσεις ‘Δράση για την Άγρια Ζωή’ και ‘Εχεδώρου φύσις’ που δραστηριοποιούνται στο Δέλτα του Γαλλικού Ποταμού με κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής.

Ο κ. Τζόλλας παράλληλα τόνισε ότι: «Ως Διεύθυνση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας εκμεταλλευόμενοι το πλαίσιο και τις δυνατότητες του ευρωπαϊκού έργου Blue Crowdfunding εργαστήκαμε από κοινού με τις δύο εθελοντικές οργανώσεις για να τους μεταφέρουμε σημαντικές γνώσεις χειρισμού των εργαλείων συμμετοχικής χρηματοδότησης προκειμένου να μπορούν να προσελκύουν περισσότερους υποστηρικτές-εθελοντές για τις δράσεις τους. Θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά τους σε αντίστοιχες προσπάθειες και στο μέλλον υποστηρίζοντάς τους τεχνικά και επικοινωνιακά. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους! Η προσπάθεια ανάδειξης του Δέλτα του Γαλλικού συνεχίζεται!»

Για τις ανάγκες του πιλοτικού έργου σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε η στρατηγική, οι τεχνικές λεπτομέρειες και το επικοινωνιακό πλάνο τα οποία έλαβαν υπόψη:

- Την υφιστάμενη κατάσταση σε νομικό και οικονομικό επίπεδο αναφορικά με την υλοποίηση των έργων/δράσεων συμμετοχικής χρηματοδότησης από δημόσιους φορείς

- Την ελάχιστη εξοικείωση του κοινού με την έννοια του crowdfunding

To προφίλ των φορέων της καμπάνιας,

- Το προφίλ του δυνητικού κοινού στόχου

Βάσει των παραπάνω η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποστήριξε τις καμπάνιες τεχνικά προβαίνοντας:

- Στον τεχνικό σχεδιασμό και στην καταχώρηση των δύο εκστρατειών συμμετοχικής χρηματοδότησης στην ψηφιακή πλατφόρμα Goteo

- Στη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού και προωθητικού υλικού

- Στην υλοποίηση εργαστηρίων συν-δημιουργίας (Co-Creation Workshops)

- Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού

Απώτερος σκοπός της πιλοτικής αυτής δράσης είναι η δημιουργία ενός οδικού χάρτη για την Περιφέρεια και άλλους δημόσιους φορείς που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν έργα και δράσεις συμμετοχικής χρηματοδότησης στη γαλάζια οικονομία. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό τα αποτελέσματα και τις εμπειρίες από αυτή την πιλοτική δράση συμμετοχικής χρηματοδότησης προκειμένου να συνεχίσει να υποστηρίζει, τεχνικά και επικοινωνιακά, μη κερδοσκοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια για την υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων με σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο Blue Crowdfunding οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη του έργου κ. Έλλη Πλατσιούρη στο e-mail e.platsiouri@pkm.gov.gr και στο τηλ. 2313 319897 και την κ. Μαρία Σαράφη, υπεύθυνη επικοινωνίας των ευρωπαϊκών έργων της ΠΚΜ στο e-mail m.sarafi@pkm.gov.gr και στο τηλ. 2313319661.

 

Link έργουhttps://blue-crowdfunding.interreg-med.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου