Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

Διαβούλευση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αστική γεωργία: 4η Συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης Εμπλεκόμενων Φορέων στο πλαίσιο του έργου CityZen

Tην 4η συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης Εμπλεκόμενων Φορέων (Regional Stakeholder Group) στο πλαίσιο του έργου «CityZen - «Enhancing scalable innovations and new business models based on urban farming ecosystem values», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020, διοργάνωσε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

. 

Με την προώθηση πρακτικών και συστάσεων πολιτικών αστικής γεωργίας η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στοχεύει στην ενίσχυση εφαρμογής δράσεων αστικής γεωργίας. Η συμμετοχή στο έργο CityZen και η διοργάνωση της Συνάντησης της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης Εμπλεκόμενων Φορέων έχει ως στόχο να διερευνήσει τις αξίες των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με την αστική γεωργία και να ενισχύσει τις τοπικές πολιτικές που υποστηρίζουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, την αναβάθμιση των τοπικών παραγωγών, την καινοτομία των αλυσίδων εφοδιασμού και την αλλαγή του τρόπου ζωής, ώστε όλοι μαζί να συμβάλλουν στην καλύτερη βιωσιμότητα των πόλεων και των Περιφερειών.

Στη συγκεκριμένη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, του Δήμου Δέλτα, της περιβαλλοντικής οργάνωσης Mamagea καθώς και του αστικού κήπου του Δήμου Θεσσαλονίκης ΚΗΠΟΣ3.

Στο πλαίσιο της συνάντησης παρουσιάστηκε τo προσχέδιο του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα οι προτεινόμενες δράσεις ενίσχυσης της αστικής γεωργίας. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν την προώθηση πρακτικών αστικής γεωργίας μέσω της διενέργειας διαδραστικού εργαστηρίου και τη συγκρότηση συμβουλευτικής ομάδας (αποτελούμενη από δημόσιους φορείς, ερευνητικά κέντρα, κοινωνικές οργανώσεις κ.ά. φορείς) με στόχο τη σύνταξη εγγράφου συστάσεων πολιτικών για δράσεις αστικής γεωργίας.

Οι τομείς παρέμβασης της συμβουλευτικής ομάδας θα περιλαμβάνουν την καταγραφή των προτεινόμενων δράσεων μέσω της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε κατά τη συνάντηση καθώς και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση των δράσεων αυτών. Οι συμμετέχοντες έκριναν ότι οι δράσεις είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν και ότι θα βελτιώσουν σημαντικά το αστικό περιβάλλον της περιοχής. Η εφαρμογή αυτών των δράσεων θεωρείται ότι θα βοηθήσει κυρίως στην ενσωμάτωση τέτοιων πρωτοβουλιών στις περιφερειακές πολιτικές και, ενδεχομένως, σε νέες συνεργασίες μεταξύ των φορέων που θα συμμετέχουν. Επιπλέον, η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο θα οδηγήσει, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, σε αλλαγές πολιτικής. Στη συνάντηση αναφέρθηκε, ακόμη, ότι το βασικό εμπόδιο κατά την υλοποίησή προτεινόμενων δράσεων ίσως αποτελέσει η μικρή συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την πλειονότητα των συμμετεχόντων να εκδηλώνει προθυμία συμμετοχής στην υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν συναντήσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων όπου θα ξεκινήσει η ανταλλαγή απόψεων για την υλοποίηση των  δράσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο CityZen, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του έργου στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.interregeurope.eu/cityzen/

ή να επικοινωνήσουν με τους:

- κ. Ιωάννη Σπάνδο ( i.spandos@rdfcm.gr)

- κ. Παρασκευή Τσιμήτρη ( cityzen@rdfcm.gr )                                                                                                                                    

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου