Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022 και ώρα 6.00μ.μ.(18.00’), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και των με αριθ. 426/77233/13-11-2020 & 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠΕΣ, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2022

2ο Έγκριση έκθεσης ελέγχου Δ΄ τριμήνου έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

3ο Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2022, τομέων άρδευσης, αριθμού υδρονομέων ανά τομέα άρδευσης και διάρκεια απασχόλησης.

4ο Έγκριση για την τουριστική προβολή του Δήμου Αλμωπίας στο δίκτυο προορισμών ‘’ Bike Friendly’’ με το σήμα ‘’ Bike Friendly Destination’’, ως τουριστικός προορισμός φιλικός προς το περιβάλλον.

5ο Έγκριση του Επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλμωπίας για το χρονικό διάστημα Μάρτιος 2022-Μάρτιος 2023

6ο Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Σύνταξη μελέτης διαμόρφωσης υφιστάμενης εγκατάστασης σε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς και αδειοδότηση» σε ιδιώτη

7ο Έγκριση δαπάνης ανάθεσης της εργασίας «Κτηνιατρικές εργασίες, σημάνσεις και εμβολιασμοί αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

8ο Εκμίσθωση ισογείου δημοτικού ακινήτου 207,06 τ.μ., που βρίσκεται στο υπ’αριθ. 494α οικόπεδο στην Αριδαία (εντός του κτιρίου «Λαϊκή Αγορά»)

9ο Εκμίσθωση δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Φιλώτειας

10ο Όροι εκμίσθωσης των δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ Σωσάνδρας με τη διαδικασία της απευθείας συμφωνίας

11ο Όροι εκμίσθωσης των δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Χρύσας- Τσάκων με τη διαδικασία της απευθείας συμφωνίας

12ο Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας, υδροφόρου οχήματος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου

13ο Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών - εργασιών και γενικών υπηρεσιών για το 2022

14ο Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μελών της «Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, Εκποίησης, Εκμίσθωσης και Μίσθωσης Ακινήτων ή Κινητών Πραγμάτων Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2022»

15ο Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης τεσσάρων (4) φοιτητών

16ο Έγκριση χρήσης αιθουσών της σχολικής μονάδας Δημοτικού Σχολείου Αρχαγγέλου για πραγματοποίηση σεμιναρίου καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης με χρήση απινιδωτή στις 9 Απριλίου 2022.

17ο Έγκριση ή μη χρήσης του κλειστού νηπιαγωγείου Προμάχων στο σύλλογο Μ.Χ.Π.Σ. Προμάχων.

18ο Έγκριση ή μη χρήσης του κλειστού νηπιαγωγείου Προμάχων στο σύλλογο ΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Αλμωπίας taekvondo-hf.

19ο Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.

20ο Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής A/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.

21ο Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου