Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

Ευχαριστήρια Επιστολή του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αριδαίας

 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε δημόσια τις θερμές ευχαριστίες μας προς:
- Το Δικηγορικό Σύλλογο Έδεσσας και τα μέλη και τη διοίκηση του Λ.Ε.Α.Δ.Ε. (Λογαριασμός Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Έδεσσας), για την ευγενική προσφορά χρηματικού ποσού διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €) προς τη σχολική μας μονάδα.
 
- Την Τράπεζα EUROBANK για τη δωρεά της γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου μας.

 
Ο Διευθυντής,
ΟΙ Εκπαιδευτικοί και
Οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αριδαίας
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου