Τρίτη 15 Μαρτίου 2022

Ο βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την εποχή της πανδημίας στο επίκεντρο διαδικτυακών σεμιναρίων στο πλαίσιο του έργου “CHRISTA”

        Στα διαδικτυακά σεμινάρια που πραγματοποιηθήκαν στο πλαίσιο των πρόσθετων δράσεων του έργου “CHRISTA-Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” (“Πολιτισμός και κληρονομιά για υπεύθυνες, καινοτόμες και βιώσιμες τουριστικές δράσεις” ) (https://rdfcm.gr/arthra/ypo-exelixi-efropaika-programmata/interreg-europe/christa-additional-activities/) συμμετείχε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.


   Στα δύο διαδικτυακά σεμινάρια, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιανουαρίου και στις 22 Φεβρουαρίου 2022,  παρουσιάστηκαν οι συνέπειες της πανδημίας στον πολιτιστικό τουρισμό και οι καλές πρακτικές ανάπτυξης του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη την περίοδο της πανδημίας και οι οποίες εντοπίστηκαν από τους εταίρους του έργου “CHRISTA”.
          Στο πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar A) που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2022 με θεματική ενότητα «Καλές πρακτικές για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού σε χώρους και εκδηλώσεις πολιτιστικής κληρονομιάς»
(https://www.interregeurope.eu/christa/events/event/5020/webinar-good-practices-on-facing-the-pandemic/)
 
 το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) παρουσίασε την καλή πρακτική του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη δωρεάν και υποχρεωτική τηλεκπαίδευση στις τουριστικές επιχειρήσεις με θέμα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον COVID-19 και το υποχρεωτικό σήμα πιστοποίησης “Health First” (Good practiceDistance Learning and Certification Mark in support of limiting the spread of the coronavirus)
(https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/6086/distance-learning-and-certification-mark-in-support-of-limiting-the-spread-of-the-coronavirus/) .    
           Επιπλέον, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας  ανέδειξε ως καλή πρακτική την πλούσια δράση του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά την περίοδο της πανδημίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού μέσω του πολιτισμού (Good practiceLimiting the spread of coronavirus through culture at cultural and heritage sites and events) (https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/6116/limiting-the-spread-of-coronavirus-through-culture-at-cultural-and-heritage-sites-and-events/).
          Στο δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar B), που πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2022  με θεματική ενότητα «Καλές πρακτικές παροχής ψηφιακών εγκαταστάσεων και διευκολύνσεων για εικονικούς επισκέπτες (virtual visitors) σε χώρους και εκδηλώσεις πολιτιστικής κληρονομιάς»,
(https://www.interregeurope.eu/christa/events/event/5102/webinar-digital-facilities-for-virtual-visitors/)  παρουσιάστηκαν οι δράσεις της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες εστίασαν στον τουριστικό στρατηγικό σχεδιασμό, την οικοδόμηση επικοινωνιακής στρατηγικής και εικονικής επίσκεψης σε χώρους και εκδηλώσεις πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας, με την παραγωγή εργαλείων που αναδείκνυαν την περιοχή και τα μνημεία της και με  εικονικές θεματικές εμπειρίες (virtual thematic experiences) που ενίσχυαν την ανάπτυξη του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (ΑΜΘ) ανταποκρίθηκε με θέρμη στην πρόσκληση που έλαβε και παρουσίασε τη διαφορετική μουσειακή εμπειρία που κατάφερε να προσφέρει στους επισκέπτες του, με τις ψηφιακές δράσεις που ανέπτυξε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τις πρωτοβουλίες που σχετίζονταν με τη δημιουργική επαναπροσέγγιση των αρχαιοτήτων, τη μάθηση και την αλληλεπίδραση.
          To επόμενο διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar C) στο πλαίσιο του έργου “CHRISTA”, με θεματική ενότητα την «Ψηφιοποίηση στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς με προηγμένες τεχνολογίες», προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου 2022, ενώ θα ακολουθήσουν διαδικτυακή συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholder Group) στο τέλος του Μαρτίου 2022, Θεματικά Εργαστήρια στην Πάφο (Κύπρο) για τον έξυπνο τουρισμό και στο Sibiu (Ρουμανία) για την ψηφιακή κληρονομιά, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο 2022 αντίστοιχα, καθώς και τελική συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholder Group) έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2022.
          Σημειώνεται ότι οι πρόσθετες δράσεις του έργου CHRISTA χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020  (https://www.interregeurope.eu/).
Στο έργο συμμετέχουν φορείς από οκτώ (8) χώρες και συγκεκριμένα οι εξής: European Cultural Tourism Network (ECTN, Advisory Partner, Βέλγιο), Pafos Regional Board of Tourism (Κύπρος, Επικεφαλής Εταίρος), Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα), Granada County Council (Ισπανία), Vidzeme Tourism Association (Λετονία), Sibiu County Tourism Association (Ρουμανία), Burgas Municipality (Βουλγαρία), Ave Intermunicipal Community (Πορτογαλία).
Για περισσότερες πληροφορίες για τις πρόσθετες δράσεις του έργου CHRISTA οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.interregeurope.eu/christa/news/news-article/13419/christa-extended-to-sep-2022-for-pandemic-impacts/.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου