Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022

Προτάσεις ορθής διαχείρισης της Ποσειδωνίας και το πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την πιλοτική περιοχή της Επανομής παρουσίασε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Σε διαδικτυακή εκδήλωση για το έργο POSBEMED2

       


 
Προτάσεις ορθής διαχείρισης της Ποσειδωνίας και το πλαίσιο του σχεδίου δράσης  για την πιλοτική περιοχή της Επανομής παρουσίασε η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου POSBEMED2 “Διακυβέρνηση και Διαχείριση των Συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG MED 2014-2020”.

Η διαδικτυακή ημερίδα διάδοσης με θέμα: «Παραλίες Ποσειδωνίας: Ανταλλαγή εμπειρίας σχετικά με τη διάδοση τεχνογνωσίας και παρουσίαση των προτάσεων διαχείρισης από 7 μεσογειακές τοποθεσίες»  διοργανώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2022 από την Περιφερειακή Ενότητα της Σαρδηνίας με σκοπό την ευρεία διάδοση τεχνογνωσίας μεταξύ πέντε μεσογειακών χωρών και εταίρων.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι εκπρόσωποι των φορέων, που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και εταίροι του έργου, από πέντε συνολικά χώρες, παρουσίασαν καλές πρακτικές και προσεγγίσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας περιοχής της Ποσειδωνίας 7 πιλοτικών μεσογειακών παραλιών με θημώνες Ποσειδωνίας.    Στην εν λόγω ημερίδα τονίστηκε η σημαντικότητα της Ποσειδωνίας ως βιοτικός δείκτης υγείας και καλής ποιότητας της παράκτιας ζώνης. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της ως στοιχείο προστασίας του πυθμένα και της ακτογραμμής από τη διάβρωση και η ανάγκη ανάπτυξης ενός πλαισίου οδηγιών για τη χάραξη ενός συνολικού στρατηγικού σχεδίου δράσης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ο κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος,  Δρ. Γεωπονίας και η κ. Ανθή Καραμουχτάρη, από το  Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, παρουσίασαν την πιλοτική περιοχή της Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού και αναφέρθηκαν στην εφαρμογή ενός Σχεδίου Δράσης για την περιοχή «Ποταμού» της Επανομής, το οποίο θα συγκεντρώσει τους βασικούς φορείς διαχείρισης της παράκτιας ζώνης.

Κατά τις παρουσιάσεις, αναφέρθηκαν προτεινόμενες δράσεις που αφορούν στις συσσωρεύσεις των θημώνων, δράσεις στην περιοχή της ακτής και στη θαλάσσια περιοχή καθώς και δράσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες μέθοδοι παρακολούθησης των τάσεων της ακτογραμμής, της επιφάνειας εξάπλωσης του συστήματος Ποσειδωνίας, της ποιότητας του νερού αλλά και της στάσης της κοινής γνώμης.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού για τη σημασία της Ποσειδωνίας έχει αναπτυχθεί ενημερωτικό βίντεο, διαθέσιμο στο σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=Hh0x0YF7Bj0

                Το εταιρικό σχήμα του έργου POSBEMED2 περιλαμβάνει συνολικά 9 εταίρους, από 6 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος Ισπανία, Γαλλία και Κροατία). Συγκεκριμένα, την Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία), το Δημόσιο ίδρυμα για τη διαχείριση των προστατευμένων περιοχών της Περιφέρειας του Ζαντάρ (Κροατία), το Ινστιτούτο για την μελέτη των ανθρωπογενών επιπτώσεων και βιωσιμότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας (Ιταλία), τη Διεθνή Ένωση για την διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (Ισπανία), την Περιφερειακή Κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων -Τμήμα Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Αλιείας (Ισπανία), την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Ελλάδα), το Περιβαλλοντικό Κέντρο Ενάλια Φύσης (Κύπρος) και την Περιφέρεια Προβηγκίας- Άλπεων και Κυανής Ακτής (Γαλλία).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο PosBeMed2, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

Νικόλαος Παπαδόπουλος, τηλ. 2313-319717,

 e-mailn.papadopoulos@pkm.gov.gr

Ανθή Καραμουχτάρη, τηλ. 2313-319637,

 e-maila.karamouchtari@pkm.gov.gr

Link έργου: https://posbemed2.interreg-med.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου