Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Απαγορεύεται η βόσκηση αιγών για 10 έτη σε ορεινές περιοχές της Αλμωπίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Δ/νσης Δασών Πέλλας

Ανακοινώνεται η με αριθ. 17/98024/4-4-2022 Δασική Αστυνομική Διάταξη της Δ/νσης Δασών Πέλλας σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η βόσκηση αιγών για 10 έτη, των μεγάλων ζώων για 7 έτη και των προβάτων για 5 έτη στις συστάδες 7α και 8α του δημοτικού δάσους «Πέτερνικ» της Σωσάνδρας, η οποία έκταση ορίζεται ως εξής

:

Βόρεια: Τμήμα 5 του δημοτικού δάσους «Πέτερνικ» ΤΚ Σωσάνδρας (ράχη)-Νότια: Συστάδες 7β, 8β και τμήμα 10 δημοτικού δάσους «Πέτερνικ» ΤΚ Σωσάνδρας (πλαγιά) Ανατολικά: Τμήμα 6 δημοτικού δάσους «Πέτερνικ» ΤΚ Σωσάνδρας (ράχη)-Δυτικά: Τμήμα 3 δημοτικού δάσους «Πέτερνικ» ΤΚ Σωσάνδρας (ρέμα).

Η ισχύς της απόφασης ξεκινά από τις 26/10/2022.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα (Ν.Δ. 86/1969)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου