Σάββατο 9 Απριλίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

                 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την  Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.      Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας των Δήμων Έδεσσας και Σκύδρας, για τη συνέχιση υποστήριξης στην Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Σκύδρας σε όλα τα αντικείμενα αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Δόμησης (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
2.      Διοικητική αποβολή από δημοτική έκταση που βρίσκεται στην Κοινότητα Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
3.      Διοικητική αποβολή από δημοτική έκταση που βρίσκεται στην Κοινότητα Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
4.      Λύση σύμβασης μίσθωσης τμήματος δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Κοινότητα Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
5.      Λύση σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου της Κοινότητας Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
6.      Ανταλλαγή εκτάσεων που βρίσκονται στο αγρόκτημα Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7.      Οργάνωση άρδευσης Δήμου Έδεσσας, έτους 2022 (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
8.         Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη ή μη γνώμης επέμβασης σε εγκατάσταση πρόχειρης υφιστάμενης σταυλικής εγκατάστασης στη θέση «Μπέγνα» αγροκτήματος Αγίου Αθανασίου Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης). 
 
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου