Πέμπτη 21 Απριλίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

               
Σας καλούμε να συμμετέχετε σε
τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την  Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ώρα 18.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  1. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
3.      Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στον οικ. Καισαρειανά της Κοινότητας Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
4.      Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Άρνισσα (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6.         Έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη των ιδιοκτητών ακινήτων στις περιοχές «Καραμάν», «Ντερέ» και «Άγιο Μάρκο» της Κοινότητας Έδεσσας (Εισηγητής:  Επικεφαλής δημοτικής παράταξης «Κοινωνία σε Κίνηση).
7.         Παροχή δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας – Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας, του Κέντρου Υγείας Άρνισσας και του Κέντρου Υγείας Έδεσσας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4807/2021   (Εισηγητής:  Πρόεδρος).
8.      Υποβολή αιτήματος παραχώρησης γεώτρησης που βρίσκεται στη Σωτήρα από τη Δ.Ε.Υ.Α.Ε. στο Δήμο Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
 
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου