Παρασκευή 8 Απριλίου 2022

Απαγόρευσης ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στους ποταμούς, παραποτάμους

 Από την Π.Κ.Μ. (Δ/νη Αγροτικής Οικονομίας) ανακοινώνεται ότι

αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΟ2Φ7ΛΛ-99Β

η με αριθ. 237417/1815/4-4-2022 Απόφαση

απαγόρευσης ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στους ποταμούς, παραποτάμους,

χειμάρρους και στα λοιπά ρέοντα ύδατα της ΠΚΜ

για το διάστημα από Τετάρτη 20 Απριλίου και ώρα 12.00π.μ.

έως και

την Παρασκευή 03 Ιουνίου 2022 και ώρα 12.00 πμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου