Δευτέρα 25 Απριλίου 2022

Πασχάλιες ευχές της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων
 "Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται,

Πάσχα καινόν, Ἅγιον,

Πάσχα μυστικόν,

Πάσχα πανσεβάσμιον,

Πάσχα Χριστὸς ὁ λυτρωτής,

Πάσχα ἄμωμον,

Πάσχα μέγα,

Πάσχα τῶν πιστῶν,

Πάσχα, τὸ πύλας ἡμῖν τοῦ Παραδείσου ἀνοῖξαν,

Πάσχα, πάντας ἁγιάζον πιστούς."

 

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων

(ΠΕΘ) εὔχεται, ὅπως ὁ Ἀναστάς καὶ ἐλευθερώσας ἡμᾶς ἐκ τοῦ θανάτου Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, προσφέρει σὲ ὅλους μας, τὴ Χάρη τῆς συμμετοχῆς μας στὴν Ἁγία Του Ἀνάσταση, ποὺ θὰ μᾶς ἀνοίξει τὶς πύλες τῆς α ἰωνίου Βασιλείας Του.

Χριστός Ἀνέστη

 

Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου