Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Έδεσσας

 Υπογράφηκε, μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας κ. Δημήτρη Γιάννου και της εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας, η σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτήριο του κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας». Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με αρχικό προϋπολογισμό 1.140.000,00€ και έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησηςέξι μήνες.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο Κολυμβητήριο αφορούν αντικατάσταση των παραθύρων του κτηρίου, την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού, την αντικατάσταση ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά LED και την εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών συλλεκτών για παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ. Επιπλέον, περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στο σύστημα επεξεργασίας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών με την εγκατάσταση δεξαμενών υπερχείλισης, την αντικατάσταση των υφιστάμενων φίλτρων, εναλλακτών θέρμανσης και αντλιών κυκλοφορίας, καθώς και τη διασύνδεση με την αντλία θερμότητας για θέρμανση του νερού με ανάκτηση.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Έδεσσας θα μειώσει δραστικά το λειτουργικό κόστος και θα βοηθήσει στην επίτευξη του στόχου για 12μηνη λειτουργία αυτής της πολύ σημαντικής αθλητικής υποδομής της πόλης μας.

 

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου