Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προς:Υπουργό Εσωτερικών

κ. Μ. Βορίδη

Θέμα: Για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.

Με αφορμή έγγραφα Δ/νσεων Προσωπικού των Περιφερειών και γενικότερα φορέων του δημοσίου με τα οποία σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3528/2007 ζητείται από τους υπαλλήλους να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την ουσιώδη

μεταβολή ή μη της περιουσιακής τους κατάστασης και δεδομένου ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως και όλοι οι φορολογούμενοι δηλώνουν τα περιουσιακά τους στοιχεία στις αρμόδιες αρχές από τις οποίες μπορούν και να ελέγχονται, ζητάμε να εξετάσετε την κατάργηση της αναφερόμενης ρύθμισης, η οποία μόνο γραφειοκρατικές διαδικασίες προσθέτει.

Όπως εξάλλου γνωρίζετε η υποβολή των δηλώσεων και των όποιων μεταβολών στην περιουσιακή κατάσταση όλων των φορολογούμενων στην ΑΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων υπαλλήλων γίνεται μέσα σε πιο αυστηρές προθεσμίες από τις προβλεπόμενες με το άρθρο 28 του ν. 3528/2007 καθώς και ότι οποιοσδήποτε ελεγκτικός μηχανισμός όποτε θελήσει μπορεί να αντλήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Από τα παραπάνω προκύπτει πως η παραπάνω απαίτηση από τις Δ/νσεις Προσωπικού αποτελεί μόνο περιττή προσθήκη διοικητικού βάρους και γι αυτό ζητάμε την άμεση κατάργηση της αναφερόμενης ρύθμισης.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑΔ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: info@osyape.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150

 

                                               Αθήνα 26 /5/2022  

                                               Αριθμ. Πρωτ.: 92


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου