Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Την 9η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων του έργου “ BIOREGIO” διοργάνωσαν το ΑΠΘ και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ. Μακεδονίας

Την 9η Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων (Local Stakeholder Group) του έργου «Regional circular economy models and best available technologies for biological streams/Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα», με ακρωνύμιο BIOREGIO διοργάνωσαν ως εταίροι του έργου το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας

και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη συνεισφορά του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της  Περιφέρειας Κεντρικής, την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, στο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 

Το έργο BIOREGIO συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020  και έχει ως στόχο την τόνωση της ευρωπαϊκής κυκλικής οικονομίας στο πεδίο των ρευμάτων οργανικών υπολειμμάτων/αποβλήτων. Με οκτώ εταίρους από έξι διαφορετικές χώρες, το έργο BIOREGIO επιδιώκει να επηρεάσει τις πολιτικές αναφορικά με την αποδοτική χρήση οργανικών πόρων και να ενισχύσει την περιφερειακή βιο-οικονομία.

Με τις πρόσθετες δράσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 (Σεπτέμβριος 2021 - Αύγουστος 2022), το έργο BIOREGIO αποσκοπεί στην ενίσχυση των πολιτών και των Περιφερειών ώστε να ξεπεράσουν την κρίση της πανδημίας COVID-19 με τρόπο ωφέλιμο για το περιβάλλον και το κλίμα, στη λογική της πράσινης μετάβασης.

Στη συνάντηση συμμετείχε σημαντικός αριθμός εκπροσώπων φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η έναρξη των εργασιών της συνάντησης έγινε από τον κ. Χρίστο Βλαχοκώστα, Αν. Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ  ως εκπρόσωπο του Εταίρου 5 του έργου BIOREGIO, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες, έκανε μία σύντομη αναφορά στην πορεία του έργου και στην ατζέντα της συνάντησης.

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Κωνσταντίνος Τερτιβανίδης, Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ως εκπρόσωπος του Εταίρου 6 του έργου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας και της βιο-οικονομίας στην Κεντρική Μακεδονία, εστιάζοντας παράλληλα στις καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν από τους 2 Έλληνες εταίρους στο πλαίσιο των πρόσθετων δράσεων του έργου BIOREGIO.

Αναφορικά με τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνάντησης, αρχικά, η κ. Χρυσάνθη Κισκίνη, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσίασε την εξέλιξη του έργου BIOREGIO, με αναφορά σε καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του έργου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο εξωτερικό.

Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στην ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας και βιοοικονομίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στη Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Τέλος, έγινε αναφορά σε πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Bioeconomy strategy development in EU regionshttps://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128740

με αντικείμενο την ανάλυση και τη χαρτογράφηση των πολιτικών προώθησης της βιοοικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο στην ΕΕ-27, σύμφωνα με την οποία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατατάσσεται στην 1η θέση μεταξύ των 13 ελληνικών Περιφερειών αναφορικά με τον αριθμό των Σχεδίων Δράσης που εστιάζουν στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου.  

Στη συνέχεια, ο κ. Άγγελος Ζαμάνης, Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Domaine Agrovisionαναφέρθηκε στην αξιοποίηση των παραπροϊόντων της βιομηχανίας κρασιού και οινοπνευματωδών ποτών για την παραγωγή προϊόντων μέσω της κυκλικής οικονομίας (απολυμαντικά, κάδοι απορριμμάτων, βάσεις ποδηλάτων, τρόφιμα με χρήση οινολάσπης κ.λπ.), ενώ η κ. Μαρία Λαμπρίδη, εκπρόσωπος της εταιρείας Farm-B, παρουσίασε ψηφιακές εφαρμογές για την προώθηση της κυκλικής βιοοικονομίας στον κλάδο της γεωργίας (πύλη πληροφοριών για τη συλλογή και την οπτικοποίηση αγρο-δεδομένων, συλλογή πληροφοριών από drones με χρήση αισθητήρων, δορυφορικά δεδομένα σε επίπεδο αγροτεμαχίου, παροχή διαθέσιμων κλιματικών δεδομένων, ανταλλαγή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μεταξύ του παραγωγού και του διαχειριστή-συμβούλου κ.λπ.).

Ο κ. Χρίστος Κοΐδης, εκπρόσωπος της εταιρείας Engineers For Business, παρουσίασε τεχνολογικές εφαρμογές για την υποστήριξη της κυκλικής επιχειρηματικότητας (ενσωμάτωση επιμέρους εργαλείων ευφυούς γεωργίας και μεταποίησης σε ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης της αλυσίδας παραγωγής, επαναχρησιμοποίηση υλικών στην εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της απόδοσης των παραγωγικών μονάδων, ανάπτυξη της σύγχρονης γεωργίας υπό το πρίσμα της αξιοποίησης των παραπροϊόντων της αγροτικής παραγωγής και μεταποίησης κ.ά.), ενώ ο κ. Δημήτριος Μερτζής, εκπρόσωπος της εταιρείας BIO2CHP, εστίασε στη διαδικασία αξιοποίησης των υπολειμμάτων βιομάζας, που αποτελούν απόβλητα των καλλιεργειών, για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, ελαχιστοποιώντας τόσο το κόστος ενέργειας, όσο και το κόστος διαχείρισης αποβλήτων.                                                                                 

Τέλος, η κ. Χριστίνα Παρασκευοπούλου, εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος, αναφέρθηκε στο έργο «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω της προώθησης της κυκλικής οικονομίας» με ακρωνύμιο «AGROFICCIENCY», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020». Το έργο έχει ως στόχο την υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) του αγροδιατροφικού κλάδου με τη δημιουργία ενός κέντρου υποστήριξης επιχειρήσεων (One-Stop-Shop) που θα παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση, καθοδήγηση και δικτύωση στις νεοσύστατες ΜμΕ.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με συζήτηση σχετικά με τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν και με αναφορά στις προοπτικές ανάπτυξης της βιο-οικονομίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από τη συνεργασία των φορέων και των επιχειρήσεων.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να εγγραφούν στο newsletter του έργου BIOREGIO προκειμένου να λαμβάνουν ενημέρωση για τις δράσεις του:

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/

                                                      


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου