Τρίτη 7 Ιουνίου 2022

Ξεκινούν σημαντικά έργα αναβάθμισης του οδοστρώματος από την Αντιπεριφέρεια Πέλλας

Ι . Τζαμτζής :«Προάγουμε την οδική ασφάλεια. Μιλάμε με έργα και συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς». 

Έργα για τη συντήρηση του οδοστρώματος και τη βελτίωση στοιχείων ασφαλείας σε τμήματα του  Οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας αρχίζουν άμεσα, μετά τη σχετική σύμβαση που υπογράφηκε

από τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, Ιορδάνη Τζαμτζή και τον εκπρόσωπο της Αναδόχου Εταιρίας, Δημήτριο Καιρίδη . Η σχετική μελέτη αφορά στη συντήρηση της Επαρχιακής Οδού 13, Εξαπλάτανος – Μάνδαλο – Γιαννιτσά, της Επαρχιακής Οδού 1, Έδεσσα – Άψαλος – Αριδαία και της Επαρχιακής Οδού 5 Σκύδρα – Καλή – Άνυδρο – Μάνδαλο.

Στην μελέτη περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων:

 Αποκατάσταση οδοστρώματος με φρεζάρισμα σε διάφορα βάθη, χρήση ισοπεδωτικής

στρώσης, συγκολλητικές στρώσεις, στρώση κυκλοφορίας Α265 και αντιολισθηρό τάπητα,

όπου απαιτείται.

 Διαγράμμιση στο οδόστρωμα, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων και

ανακλαστήρων οδοστρώματος

 Αποκαταστάσεις τεχνικών (όπου απαιτηθεί)

 Αποξηλώσεις στηθαίων και κιγκλιδωμάτων και τοποθέτηση νέων.

 

Όπως αναφέρεται και στην εγκεκριμένη Ε.Σ.Υ., η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών, συνολικής δαπάνης 684.133,80 ευρώ, είναι δέκα οκτώ (18) μήνες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 05-12-2023.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας, Ιορδάνης Τζαμτζής δήλωσε σχετικά :«Μένουμε προσηλωμένοι στον στρατηγικό σχεδιασμό μας για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Π.Ε. Πέλλας, στοχεύοντας πάντοτε στην ασφάλεια των πολιτών. Πρώτιστο μέλημά μας είναι η προαγωγή της οδικής ασφάλειας και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε με συνέπεια, εντείνοντας καθημερινά τις προσπάθειές μας».

 

Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν έχουν ως εξής:

 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 13 ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΜΑΝΔΑΛΟ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Πρόκειται για τμήμα του οικισμού του Εξαπλατάνου, από την πλατεία του οικισμού και

νοτιοανατολικά έως το τέλος του οικισμού μήκους 850 μέτρων, πλάτους 12,0μ, σύνολο 10.500μ2

(φρέζα και στρώση κυκλοφορίας)

Πρόκειται για την συνέχεια του παραπάνω τμήματος έως την διασταύρωση για Θεοδωράκι μήκους

5.000 μέτρων, πλάτους 7,0μ, σύνολο 35.000,00μ2 (ισοπεδωτική όπου απαιτείται και στρώση

κυκλοφορίας - στηθαία)

Πρόκειται για ένα τμήμα μήκους 200 μέτρων, ανάμεσα σε Κρανιά και Λιθαριά (13,6 χλμ από

Εξαπλάτανο) με μεγάλες καθιζήσεις, πλάτους 7,0μ, σύνολο 1.400μ2 (ισοπεδωτική όπου απαιτείται

και στρώση κυκλοφορίας)

Πρόκειται για τον οικισμό της Αραβησσού μήκους 1.500 μέτρων (τα 1.000μ είναι στον οικισμό και

τα 500μ είναι προς το Πλαγιάρι), πλάτους 9,0μ, σύνολο 13.500μ2 (φρεζάρισμα και στρώση

κυκλοφορίας – 2 διαβάσεις και ανακλαστήρες)

Πρόκειται για ένα τμήμα μήκους 1.500μ από την γέφυρα του Γράμμου προς την Αραβησσό,

πλάτους 10,0μ, σύνολο 15.000μ2 (φρεζάρισμα και στρώση κυκλοφορίας)

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 1 ΕΔΕΣΣΑ – ΑΨΑΛΟΣ – ΑΡΙΔΑΙΑ

Πρόκειται για το τμήμα Έδεσσα – Κλεισοχώρι μήκους 1.600 μέτρων, πλάτους 10,0μ, σύνολο

16.000μ2 (φρέζα και αντιολισθηρά - στηθαία)

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ 5 ΣΚΥΔΡΑ – ΚΑΛΗ – ΑΝΥΔΡΟ - ΜΑΝΔΑΛΟ

Πρόκειται για τον οικισμό του Ανύδρου μήκους 800 μέτρων, πλάτους 7,5μ, σύνολο 6.000μ2

(φρεζάρισμα και στρώση κυκλοφορίας– 2 διαβάσεις και ανακλαστήρες)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου