Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

ΟΧΙ στην Ιδιωτική Υποβοήθηση!!! Καμία Εκχώρηση Αρμοδιοτήτων Προσλήψεις και Ενίσχυση των Υπηρεσιών

Η πολιτική επιλογή του μικρού και ευέλικτου κράτους, που οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να συρρικνωθούν και να απομακρυνθούν από τις ανάγκες του λαού και να μετατραπούν σε ένα μηχανισμό ενίσχυσης συγκεκριμένων  οικονομικών συμφερόντων καθημερινά επιβεβαιώνεται.

Οι Περιφερειακές Αρχές συστηματικά, αντί να διεκδικούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τους με προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και επιμόρφωση των υπαλλήλων, επιλέγουν την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων τους, στους ιδιώτες, είτε απ’ ευθείας είτε πλαγίως και πάντα με δυσανάλογο τίμημα και αδιευκρίνιστους όρους για τις προσφερόμενες υπηρεσίες, αξιοποιώντας ένα νομοθετικό πλαίσιο που έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια και στηρίζεται στην αρχή «το συμφέρον των λίγων υπερισχύει εκείνου των πολλών».

 

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που προχωρεί με δύο συμβάσεις έναντι συνολικού προϋπολογισμού 4.081.442,38 € με ΦΠΑ με διάρκεια σύμβασης τα δύο έτη στην  ανάθεση σε ιδιώτες της υποβοήθησης!!! των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας μέσω ενός αόριστου φυσικού αντικειμένου, επικαλούμενη την συνταξιοδότηση μεγάλου αριθμού τεχνικών υπαλλήλων και την παράλληλη αύξηση των απαιτήσεων τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο με νέες αρμοδιότητες που προστεθήκαν στον Ν. 3852-2010.

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης προσδιορίζεται «γενικώς» ως:

·         Στην υποβοήθηση σύνταξης και ολοκλήρωσης των φακέλων ανάθεσης μελετών και τεχνικών υπηρεσιών.

·         Στην υποβοήθηση ολοκλήρωσης και ωρίμανσης των μελετών για την ανάθεση δημοσίου έργου.

·         Στην υποβοήθηση επίβλεψης της εκπόνησης των μελετών για την ανάθεση δημοσίου έργου.

Μέσα από τις αόριστες περιγραφές του φυσικού αντικειμένου των αναφερόμενων υπηρεσιών ένα είναι ξεκάθαρο. Οι ανάδοχοι της υποβοήθησης πλουσιοπάροχα θα αμειφτούν, επειδή οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχουν αποψιλωθεί από προσωπικό. Παράλληλα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συστηματικά επιδιώκει τη διάλυση των Υπηρεσιών της, αφού για το έτος 2021 στον προγραμματισμό προσλήψεων ζήτησε μόνο19 άτομα για το σύνολο των Υπηρεσιών της.

Εκτός από το γεγονός ότι δεν είναι ξεκάθαρο τι θα παραδώσουν και τι θα πληρωθούν οι ιδιωτικές εταιρείες, ότι η δαπάνη για την υποβοήθηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την μισθολογική δαπάνη του συνόλου των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Π.Δ.Ε., θα πρέπει να επισημανθεί ότι την τελική υπογραφή και την ευθύνη θα εξακολουθούν να έχουν οι κακοπληρωμένοι υπάλληλοι και όχι οι πλουσιοπάροχα αμειβόμενοι υποβοηθούντες.

Καλούμε την Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Ελλάδας:

·         Να ανακαλέσει όλες τις διαδικασίες ανάθεσης.

·         Να διεκδικήσει την πρόσληψη προσωπικού με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας  ικανού αριθμού ώστε οι Υπηρεσίες να μπορούν να ανταπεξέλθουν στον κοινωνικό τους ρόλο.

·         Να προχωρήσει στην προμήθεια εξοπλισμού και μέσων για τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων.

Οι υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν για να καλύπτουν τις ανάγκες του λαού και όχι απλά να υπάρχουν για να εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα.

Οι εργαζόμενοι δεν θα δεχθούμε καμία ιδιωτικοποίηση και καμία εκχώρηση των αρμοδιοτήτων μας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου