Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ

Σε σημερινή συνεδρίασή της Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ για τον οδικό άξονα Χαλκηδόνας – Γιαννιτσών Έδεσσας, ενέκρινε την υπαγωγή του έργου στον Ν. 3389 περί σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατομμυρίων και με χρόνο ολοκλήρωσης σε τρία χρόνια. Μετά δε την ανάρτηση της απόφασης στη ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨ ξεκινούν και οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την δημοπράτησή του οι οποίες και θα διαρκέσουν γύρω στον ένα χρόνο.

Να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Καρασμάνης σε συνάντησή του στις 10 Ιουνίου με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση παρουσία του Γ.Γ. ΣΔΙΤ, είχε ήδη ενημερωθεί για τη σημερινή συνεδρίαση της Διυπουργικής. Όπως επίσης έγινε κουβέντα για το φράγμα Αλμωπαίου – προϋπολογισμού 210 εκατομμυρίων – και συγκεκριμένα για το προσχέδιο ΣΔΙΤ της εταιρείας DELOITTE προκειμένου να ελεγχθεί να γίνουν τυχόν διορθώσεις – αν χρειαστεί – για να επαναυποβληθεί από τη Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ ως επίσημη ΑΕΣ στην επόμενη Διυπουργική Επιτροπή για έγκριση, δεδομένου ότι επειδή δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος δεν πέρασε στη σημερινή συνεδρίαση.

Ο πρώην Υπουργός παρακολουθεί πάντα από κοντά κάθε εξέλιξη για αυτά τα ¨πολύπαθα¨ έργα του Νομού μας, για τα οποία το 2017 είχε ενημερώσει κατ’ ιδίαν και λεπτομερώς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με την ανάληψη της Κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία ως Πρωθυπουργός έθεσε την υλοποίησή τους ως πρώτη προτεραιότητα.

Επισυνάπτεται το Προσχέδιο ΣΔΙΤ για το Φράγμα Αλμωπαίου:

Προμελέτη Σκοπιμότητας Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση του Φράγματος Αλμωπαίου και του Αρδευτικού Δικτύου μέσω ΣΔΙΤ Προσχέδιο – 8.4.2022 Απρίλιος 2022 Προσχέδιο – 8.4.2022 Συντομογραφίες 1.0 Συνοπτική Παρουσίαση του Φορέα 1.1 Παρουσίαση Αναθέτουσας Αρχής 1 – 1 1.2 Οργανόγραμμα και Όργανα Διοίκησης 1 – 2 1.3 Εμπειρία του Φορέα στην Υλοποίηση Τεχνικών Έργων 1 – 6 2.0 Αξιολόγηση Κοινωνικοοικονομικών Επιπτώσεων 2.1 Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης 2 – 1 2.2 Τεκμηρίωση Σκοπιμότητας 2 – 3 2.3 Κοινωνικοοικονομικά Οφέλη του Έργου 2 – 4 3.0 Αναλυτική Περιγραφή του Έργου 3.1 Σύντομη Περιγραφή 3 – 1 3.2 Τεχνική Περιγραφή του Έργου 3 – 3 3.3 Ανάλυση Κόστους Κατασκευής 3 – 11 Πίνακας Περιεχομένων Προσχέδιο – 8.4.2022 4.0 Η Προτεινόμενη Σύμπραξη 4.1 Παρουσίαση της Προτεινόμενης Μορφής Σύμπραξης 4 – 1 4.2 Επιμερισμός Κινδύνων 4 – 2 4.3 Εφαρμοστέα Νομοθεσία 4 – 3 4.4 Προϋποθέσεις Υπαγωγής του Έργου στο N. 3389/2005 4 – 3 4.5 Προτεινόμενη Διαδικασία Ανάθεσης 4 – 4 4.6 Κριτήρια Ανάθεσης 4 – 7 4.7 Κριτήρια Επιλογής 4 – 8 4.8 Περιεχόμενο της Σύμβασης Σύμπραξης 4 – 9 5.0 Χρηματοοικονομική Αξιολόγηση του Έργου 5.1 Κυριότερες Παραδοχές Βασικού Σεναρίου 5 – 1 5.2 Δείκτες Αξιολόγησης Έργου 5 – 5 6.0 Ενέργειες Ωρίμανσης & Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 6.1 Παρούσα Κατάσταση & Πλαίσιο Υλοποίησης 6 – 1 6.2 Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 6 – 2 Παράρτημα Σύνοψη Χρηματοοικονομικής Αξιολόγησης Έργου Πίνακας Περιεχομένων Προσχέδιο – 8.4.2022 Συντομογραφία Επεξήγηση ‘000 ή χιλ./ εκατ./ δισ./ τρισ. χιλιάδες/ εκατομμύρια/ δισεκατομμύρια/ τρισεκατομμύρια € Ευρώ ΑΕΠ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ΑΕΠΟ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ΑΣ Αναπροσαρμοστέο Στοιχείο Α.Σ.Λ. Ανώτατη Στάθμη Λειτουργίας ΓΕ & ΟΕ Γενικά Έξοδα & Εργολαβικό Όφελος ΓΓΙΕΣΔΙΤ Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ΔΕΣΔΙΤ Διυπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Δ. Δήμος Δλ Δεκατόλιτρο ΔΤΕΑΥ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση EEX (AUC) Ετήσια Ενιαία Χρέωση (Annual Unitary Charge) Έργο Έργο μελέτης, χρηματοδότησης, κατασκευής και τεχνικής διαχείρισης για το Φράγμα Αλμωπαίου και το Αρδευτικό Δίκτυο μέσω ΣΔΙΤ ΕΣΠΑ Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΗΛΜ Ηλεκτρομηχανικό ΙΦΣ Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης ΚΑΠ Κοινή Αγροτική Πολιτική ΚΑλΠ Κοινή Αλιευτική Πολιτική ΚΑΦ Κανονισμός Ασφάλειας Φραγμάτων ΚΓΠ Κοινή Γεωργική Πολιτική ΚΚΑ Κεντρική Κυβερνητική Αρχή ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση λ./δευτ. Λίτρα/ δευτερόλεπτο Συντομογραφίες Προσχέδιο – 8.4.2022 Συντομογραφία Επεξήγηση ΜΑΣ Μη Αναπροσαρμοστέο Στοιχείο μ./ χλμ./ τ.χλμ./ τ.μ./ κυβ.μ./ στρ. μέτρα, χιλιόμετρα, τετραγωνικά μέτρα, τετραγωνικά χιλιόμετρα, κυβικά μέτρα, στρέμματα μδθ Μη διαθέσιμο ΜΠΕ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ν. Νόμος ΠΑΑ Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Περιφερειακή Ενότητα Π.Δ. Προεδρικό Διάταγμα ΣΔΙΤ Σύμπραξη Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα ΣΠΔ Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΤΑ Ταμείο Ανάκαμψης ΥΠΑΑΤ/ Φορέας/ ΚτΕ/ ΑΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/ Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φράγμα Φράγμα Αλμωπαίου ΧΜ Χρηματοοικονομικό Μοντέλο CapEx Κεφαλαιουχικές Δαπάνες (Capital Expenditure) DBFOT Design, Build, Finance, Operate, Transfer DNSH Do no Significant Harm DSRA Debt Service Reserve Account (Αποθεματικός Λογαριασμός Δανειακών Υποχρεώσεων) IRR (%) Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (%) MRA Maintenance Reserve Account (Αποθεματικός Λογαριασμός Συντήρησης) NPV Net Present Value (Καθαρή Παρούσα Αξία) OpEX Operating Expenses (Λειτουργικές Δαπάνες)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου