Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας για τη στήριξη των συμβασιούχων εργαζομένων για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, στη συνεδρίασή του, την Τρίτη 31 Μαΐου 2022, έλαβε την παρακάτω απόφαση αναφορικά με το θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης στην αίτηση δεκαοκτώ συμβασιούχων λόγω Covid σχετικά με την κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών του Δήμου μας».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:96/2022 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

«ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΛΟΓΩ COVID ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ».

Σήμερα Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 19.00 μμ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σκύδρας, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ:4804/27-5-2022 του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στη Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στα παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την συνεδρίαση αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

2. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

3. ΚΡΗΤΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

4. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

5. ΓΕΡΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (αποχώρησε στο 10ο θέμα)

6. ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7. ΒΕΡΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

8. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

9. ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αποχώρησε στο 8ο θέμα)

10. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

11. ΜΕΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

12. ΣΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (αποχώρησε στο 10ο θέμα)

13. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

14. ΚΑΛΕΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αποχώρησε στο 10ο θέμα)

15. ΓΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

16. ΚΡΗΤΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ήρθε στο 5ο θέμα)

17. ΤΣΑΠΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

18. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

19. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

20. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ήρθε μετά την έναρξη του 1ου θέματος)

21. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τ. ΔΙΟΓΕΝΗ

22. ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.ΓΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5. ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ : 1.Βόλτσης Γρηγόριος Πρόεδρος Κ. Πετριάς

Στη συνεδρίαση η Κολοβού Νικολίτσα, τακτική υπάλληλος του Δήμου, τήρησε τα πρακτικά.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Δήμαρχος Ιγνατιάδου Αικατερίνη.

Για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε ότι: Κατατέθηκε η αριθ. 4568/23-5-2022 αίτηση δεκαοκτώ εργαζομένων που είχαν προσληφθεί για την αντιμετώπιση των αναγκών λόγο της πανδημίας covid-19 με την οποία ζητούν να γίνει δεκτό το αίτημα τους ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου μας.

Η Δήμαρχος Ιγνατιάδου Αικατερίνη έθεσε υπόψη του συμβουλίου σχετικό υπόμνημα προς ψήφιση για τις θέσεις του Δήμου Σκύδρας για το ανωτέρω θέμα.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι:

· Ο Δήμος Σκύδρας στηρίζει όλους τους εργαζόμενούς του.

· Το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι οι δεκαοκτώ εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση των αναγκών λόγω της πανδημίας covid-19 , δηλαδή οι : Αρνίδης Παύλος, Γεωργιάδου Δέσποινα , Ζαλούμης Χρήστος, Ιωάννου Δημήτριος, Ιωσηφίδης Ηλίας, Δημήτριος – Ραφαήλ Καραγκιόζης, Καρυπίδης Παντελής, Κρυστάλα Ραφαήλ, Παρδάλη Βασιλική, Πέγιου Ελευθερία, Σιδηρόπουλος Μάριος, Σπυρίδης Αλέξανδρος, Στεργίου Σουλτάνα, Ταουσάνης Νικόλαος, Τοπούζης Ιωάννης, Φασουλάκου Χριστίνα, Φερεκίδης Θεοχάρης και Τσάκρης Χρήστος κάλυψαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου μας.

· Ο Δήμος Σκύδρας κατάφερε να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες που έχει επιφορτισθεί, όχι μόνο χάρη στις άοκνες προσπάθειες αιρετών και μονίμων εργαζομένων στο Δήμο, αλλά και στην σημαντική ενίσχυση που προσέφεραν οι έκτακτοι συμβασιούχοι.

· Οι έκτακτοι εργαζόμενοι προσλήφθηκαν για να καλύψουν επί της ουσίας τα τεράστια κενά σε ανθρώπινο δυναμικό. Το πάγωμα των προσλήψεων τα τελευταία δώδεκα χρόνια, οι συνεχείς συνταξιοδοτήσεις αλλά και οι μετατάξεις με το νόμο για την κινητικότητα των εργαζομένων, έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουμε υποστελεχωμένες κρίσιμες υπηρεσίες.

· Οι Συμβασιούχοι αυτοί ιδιαίτερα την τελευταία διετία και λόγω της πανδημίας, συνέδραμαν με τις υπηρεσίες τους, σε νευραλγικούς τομείς, όπως η καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων, κτιρίων και σχολείων, το πράσινο, την τεχνική υπηρεσία, στα αθλητικά κέντρα, παιδικούς σταθμούς, κοινωνικές δομές, εφαρμόζοντας αυστηρά πρωτόκολλα καθαριότητας και υγιεινής συμβάλλοντας αποφασιστικά στον αποτελεσματικό έλεγχο και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού στο Δήμο μας.

· Η Κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να επανεξετάσει τη στάση της γιατί οι ανάγκες της Αυτοδιοίκησης σε προσωπικό είναι ιδιαίτερα αυξημένες και επιτακτικές.

· Καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών να προκηρύξει άμεσα την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού προβλέποντας ειδική μοριοδότηση των συμβασιούχων που εργάζονται καθ΄όλη την διάρκεια της πανδημίας.

· Το ανωτέρω ψήφισμα να σταλεί στο Υπ. Εσωτερικών, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Στην συνέχεια η Δήμαρχος είπε ότι σε αυτή την φάση δεν μπορούμε να αποδεχτούμε οποιοδήποτε δικόγραφο καθώς δεν έχουμε πάρει τίποτα στα χέρια μας αλλά αυτό που λέμε με σιγουριά είναι ότι κάλυψαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε πολλούς τομείς καθαριότητας, πρασίνου, κοινωνικής υπηρεσίας , τεχνικής υπηρεσίας, αδέσποτα, κοινωνικές υπηρεσίες κλπ.

Τόνισε ότι έγιναν παρεμβάσεις για παραμονή τους από τα συλλογικά όργανα ο υπουργός όμως δεν το έκανε δεκτό λόγω του 24μηνου. Είπε ότι η μόνη αλήθεια είναι ότι κάλυψαν πάγιες και διαρκείς

ανάγκες, μαζί με το μόνιμο προσωπικό μπήκαν μπροστά για την λειτουργία όλων των υπηρεσιών αλλά κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο.

Ο δημοτικός σύμβουλος Καρασαρλίδης Κω/νος του Χρήστου είπε ότι αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου είναι σύμφωνοι ως παράταξη και υπερψηφίζουν το θέμα.

Ο δημοτικός σύμβουλος Σουμελίδης Ιωάννης είπε ότι από την αρχή της θητείας τους είχαν ξεκαθαρίσει ότι είναι υπέρ της μόνιμης και σταθερής εργασίας και όχι να καταφεύγουμε σε οκτάμηνα, τετράμηνα κλπ.

Επίσης είπε ότι το θέμα είναι πολιτικό, ο νόμος είναι εναντίον τους και αυτός θα πρέπει να αλλάξει. Πρότεινε να ζητήσουν και ψηφίσματα συμπαράστασης και από τους υπόλοιπους μόνιμους και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας εργαζόμενους των Δήμων και από φορείς. Σαν Λαϊκή Συσπείρωση θα στηρίξουν το αίτημα των εργαζομένων αλλά τόνισε ότι αυτό δεν είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά του νόμου που ισχύει.

Το λόγο πήρε ο Καραπαναγιώτης Ιγνάτιος σαν εκπρόσωπος του συλλόγου εργαζομένων της ΠΟΕ – ΟΤΑ Ν. Πέλλας και είπε ότι η ομηρία αυτών των εργαζομένων πρέπει να τελειώσει και πρότεινε προκήρυξη διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ κατά τα πρότυπα του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ καθώς αυτοί οι εργαζόμενοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Ενόψει των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβουλίου καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του το σχετικό ψήφισμα και τις σχετικές διατάξεις του νόμου,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

- Εγκρίνει το ανωτέρω ψήφισμα που έχει ως εξής:

- Ο Δήμος Σκύδρας στηρίζει όλους τους εργαζόμενούς του.

- Το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι οι δεκαοκτώ εργαζόμενοι δηλαδή οι : Αρνίδης Παύλος, Γεωργιάδου Δέσποινα , Ζαλούμης Χρήστος, Ιωάννου Δημήτριος, Ιωσηφίδης Ηλίας, Δημήτριος – Ραφαήλ Καραγκιόζης, Καρυπίδης Παντελής, Κρυστάλα Ραφαήλ, Παρδάλη Βασιλική, Πέγιου Ελευθερία, Σιδηρόπουλος Μάριος, Σπυρίδης Αλέξανδρος, Στεργίου Σουλτάνα, Ταουσάνης Νικόλαος, Τοπούζης Ιωάννης, Φασουλάκου Χριστίνα, Φερεκίδης Θεοχάρης και Τσάκρης Χρήστος που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση των αναγκών λόγω της πανδημίας covid-19 κάλυψαν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου μας.

- Ο Δήμος Σκύδρας κατάφερε να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες που έχει επιφορτισθεί, όχι μόνο χάρη στις άοκνες προσπάθειες αιρετών και μονίμων εργαζομένων στο Δήμο, αλλά και στην σημαντική ενίσχυση που προσέφεραν οι έκτακτοι συμβασιούχοι.

- Οι έκτακτοι εργαζόμενοι προσλήφθηκαν για να καλύψουν επί της ουσίας τα τεράστια κενά σε ανθρώπινο δυναμικό. Το πάγωμα των προσλήψεων τα τελευταία δώδεκα χρόνια, οι συνεχείς συνταξιοδοτήσεις αλλά και οι μετατάξεις με το νόμο για την κινητικότητα των εργαζομένων, έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουμε υποστελεχωμένες κρίσιμες υπηρεσίες.

- Οι Συμβασιούχοι αυτοί ιδιαίτερα την τελευταία διετία και λόγω της πανδημίας, συνέδραμαν με τις υπηρεσίες τους, σε νευραλγικούς τομείς, όπως η καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων, κτιρίων και σχολείων, το πράσινο, την τεχνική υπηρεσία, στα αθλητικά κέντρα, παιδικούς σταθμούς, κοινωνικές δομές, εφαρμόζοντας αυστηρά πρωτόκολλα καθαριότητας και υγιεινής συμβάλλοντας

αποφασιστικά στον αποτελεσματικό έλεγχο και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού στο Δήμο μας.

- Η Κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να επανεξετάσει τη στάση της γιατί οι ανάγκες της Αυτοδιοίκησης σε προσωπικό είναι ιδιαίτερα αυξημένες και επιτακτικές.

- Καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών να προκηρύξει άμεσα την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού προβλέποντας ειδική μοριοδότηση των συμβασιούχων που εργάζονται καθ΄όλη την διάρκεια της πανδημίας.

- Το ανωτέρω ψήφισμα να σταλεί στο Υπ. Εσωτερικών, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 96/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα

Ακολουθούν Υπογραφές

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου