Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

Γιάννης ΤΣΕΚΠΕΝΤΖΗΣ : Μπήκαν οι βάσεις για το μεγάλο DEAL της αποκομιδής των απορριμμάτων η οποία κοστολογήθηκε με το ποσό των 5,12 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια!


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΠΙΔΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»
για το χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών, προϋπολογισμού 3.839.040,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και
με δικαίωμα προαίρεσης δώδεκα (12) μηνών, προϋπολογισμού 1.279.680,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ,
συνολικού προϋπολογισμού 5.118.720,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Η Κοινωνία σε Κίνηση έθεσε ερωτήσεις στο ΔΣ Απριλίου που αφορούσαν στον τρόπο εκτέλεσης της προηγούμενης σύμβασης αλλά και στις οικονομικές της λεπτομέρειες οι οποίες έμειναν αναπάντητες.
Ως εκ τούτου έθεσε προς ψήφιση στην οικονομική επιτροπή (με βάση το αρθρ 72) την παραπομπή του συγκεκριμένου θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο ως ιδιαίτερης σοβαρότητας ζήτημα!
Ο Δήμαρχος αρνήθηκε λακωνικά αναφέροντας ότι καλύπτεται από το δικαίωμα που του έδωσε το κράτος να αποφασίζονται τέτοιας μεγάλης σημασίας ζητήματα στις οικονομικές επιτροπές και συνεπώς η διαδικασία θα τελειώσει εντός αυτής!
Ήδη ως συνδυασμός έχουμε θέσει υπ΄ όψιν των πολιτών κάποια οικονομικά στοιχεία της προηγούμενης σύμβασης που αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη προκαλεί αφαίμαξη του Δήμου!
Επίσης έχουμε εκφράσει επιφυλάξεις ως προς την πλήρη εκτέλεση των συμφωνηθέντων (υπηρεσία πλυσίματος κάδων και σαρώθρου, διαδρομές).
Δυστυχώς ο Δήμαρχος της Έδεσσας έπειτα από 13 χρόνια εξουσίας δεν νιώθει πια την ανάγκη να εξηγήσει στους πολίτες τη συνάρτηση οφέλους-κόστους μίας υπηρεσίας πλέον των 5 εκατομμυρίων ευρώ!
Επίσης δεν είναι διατεθειμένος να συζητήσει ενώπιον των πολιτών για τους όρους της, ούτε βέβαια να την αγγίξει!
Αυτό φάνηκε καθαρά από την αδιανόητη άρνηση του να στείλει στη νομική υπηρεσία του Δήμου την πρόταση μας για τροποποίηση της σύμβασης κατά 10%, οφέλους 110.000 ετησίως λόγω COVID19.
( βάσει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 ,λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων) (ΔΣ14-12-20)
Η Κοινωνία σε Κίνηση δεσμεύεται ότι θα θέσει σε γνώση των πολιτών κάθε λεπτομέρεια της προηγούμενης και της νέας σύμβασης ώστε οι συνδημότες
να γνωρίζουν τον τρόπο διαχείρισης της Δημοτικής Αρχής.
Ο κ Γιάννου και η παράταξη του δικαιούται να έχει όποια άποψη επιθυμεί σχετικά με τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος όσο οι πολίτες ανανεώνουν την εμπιστοσύνη τους σε αυτούς.
Δεν δικαιούται όμως επ΄ ουδενί να δεσμεύει με επαχθείς μακροχρόνιες συμβάσεις την επόμενη Δημοτική Αρχή!
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου