Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ δήμου Αλμωπίας

Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τρίτη 21-06-2022 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4876/2021 (το οποίο τροποποιεί το άρθρο 75 του Ν.3852/2010) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Έγκριση Απολογισμού έτους 2019. – Προέλεγχος Οικονομικών καταστάσεων ετών 2019 (Ισολογισμός – Αποτελέσματα χρήσης προσάρτημα 2019). Σύνταξη έκθεσης Ισολογισμού και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2 Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας.

3 Έγκριση απόδοσης συνολικού ποσού 5.620,19€ στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας από μισθώματα αγροτεμαχίων πρώην σχολικής περιουσίας.

4 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ισόγειου κλειστού χώρου στην Αριδαία (εντός του κτιρίου «Λαϊκή Αγορά»).

5 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων του ΤΚ Αψάλου.

6 Αποδοχή Χρηματοδότησης της δράσης με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αλμωπίας» από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

7 Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών άρδευσης – επέκταση δικτύου στα αγροκτήματα του Δήμου Αλμωπίας».

8 Ορισμός μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση καλλωπιστικού φωτισμού στην οδό Κύπρου του Δήμου Αλμωπίας».

9 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο “ Επιχορήγηση του Δήμου Αλμωπίας για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, παιδικών σταθμών στις νέες προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 ” με τη διαδικασία ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης.

10 Συγκρότηση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “ Επιχορήγηση του Δήμου Αλμωπίας για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, παιδικών σταθμών στις νέες προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 ”.

11 Έγκριση παράτασης εργασιών (οριακή προθεσμία) για το έργο: «Διαγράμμιση δημοτικών οδών Δήμου Αλμωπίας».

12 Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαγράμμιση δημοτικών οδών Δήμου Αλμωπίας».

13 Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου: «Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας στην Τ.Κ. Γαρεφείου του Δήμου Αλμωπίας».

14 Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ και έγκριση όρων εκτέλεσης της προμήθειας και καθορισμό όρων διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της αριθ. 26/2022 μελέτης του Τμήματος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.

15 Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας/υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ» ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: «ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ».

16 Έγκριση πρακτικών ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας: ΤΜΗΜΑ 1: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» ΤΜΗΜΑ 2: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ».

17 Έγκριση διενέργειας προμήθειας με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την «Προμήθεια τροφίμων (ειδών αρτοποιείου & ζαχαροπλαστείου) για τις ανάγκες της Μαθητικής Εστίας του Δήμου Αλμωπίας ετών 2022 – 2023 (διάστημα δώδεκα {12} μηνών», έγκριση της αριθ.3/2022 Μελέτης - Τεχνικής Έκθεσης- Τεχνικών Προδιαγραφών, του τρόπου διεξαγωγής και καθορισμός εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.

18 Έγκριση της αριθ. 22/2022 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕ.Κ.Π.-Α.

19 Λήψη απόφασης για αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τον Δήμο Αλμωπίας, ποσού ύψους 30.000,00€, για την τακτοποίηση των δαπανών θέρμανσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών.

20 Λήψη απόφασης για αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον Δήμο Αλμωπίας, ποσού ύψους 20.000,00€, για την τακτοποίηση των δαπανών θέρμανσης και ηλεκτροφωτισμού.

21 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου "Κατασκευή δικτύου για μεταφορά νερού αντιμετώπισης πυρκαγιάς (Πυρόσβεση) στην Τ.Κ. Σωσάνδρας".

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου