Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022

Δ. Σταμενίτης: «Δυνατότητα εγκατάστασης φ/β έως 10 kw για αυτόπαραγωγή σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες»

 Με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ έγινε γνωστό ότι διατίθεται περιθώριο απορρόφησης ισχύος δέκα (10) MW ανά υποσταθμό πλέον του υφιστάμενου περιθωρίου, αποκλειστικά για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για αυτοπαραγωγή και το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στις στέγες». Το 40% του επιπλέον ηλεκτρικού χώρου προορίζεται για τα νοικοκυριά, το 30% για τους αγρότες και το υπόλοιπο 30% για τον δευτερογενή τομέα.

Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι γίνονται δεκτές οι αιτήσεις έως 10kW ανά παροχή κατανάλωσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα εκ νέου υποβολής αιτήσεων που είχαν απορριφθεί, οι οποίες θα αξιολογηθούν με βάση τα νέα δεδομένα.

Εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα στο νόμο «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β΄ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος» και σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 3, ο ΔΕΔΔΗΕ δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων φωτοβολταϊκών, παρέχοντας λύση στο ζήτημα του κορεσμού του δικτύου για τα μικρά φ/β.

Αναφορικά με το ζήτημα ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Διονύσης Σταμενίτης, ο οποίος παρακολουθεί στενά τα θέματα που αφορούν τα φωτοβολταϊκά στην περιοχή του Νομού Πέλλας και έχει προχωρήσει σε πλήθος παρεμβάσεων και προτάσεων, δήλωσε: «Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει ο νέος νόμος για τις ΑΠΕ από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη καθώς δίνει τη δυνατότητα σε πλήθος νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτών να χρησιμοποιήσουν τα φωτοβολταϊκά για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών και τον μηδενισμό του κόστους τους. Πρόκειται για ακόμη μια πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για παροχή δυνατοτήτων μείωσης του ενεργειακού κόστους ενώ πρέπει να σημειώσουμε ότι προστίθεται ακόμα ένα εργαλείο για την επιτάχυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας».

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου