Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

             
  Σας καλούμε να συμμετέχετε σε
τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τη  Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 18.30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των σημείων άσκησης στάσιμου εμπορίου από άλλα σημεία νομοθετικού ενδιαφέροντος, για την κοινότητα Έδεσσας και τον οικισμό Π. Αγίου Αθανασίου  (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
  2. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

3.      Ανταλλαγή ή μη εκτάσεων που βρίσκονται στο αγρόκτημα Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

4.      Γνωμοδότηση για τον καθορισμό επιτρεπόμενων χρήσεων γης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Σωτήρας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

  1. Ενημέρωση για το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2023 (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου