Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

              
Σας καλούμε να συμμετέχετε σε

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, τη  Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 14.30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Απόδοση χρηματοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές για επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

2.      Τροποποίηση της αριθ. 85/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων που βρίσκονται στον οικ. Κερασιά της Κοινότητας Καρυδιάς» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

 

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου