Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

 Σας καλούμε να συμμετέχετε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022, και ώρα 7.00μ.μ. (19.00’), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης : «Έγκριση Ισολογισμού /λοιπών οικονομικών καταστάσεων και Απολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2019»

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου