Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΓΙΚΑ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ                                  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

Όπως λέμε και ξαναλέμε…, την πολιτική επιλογή οι ΟΤΑ να αποτελούν εκτός των άλλων και το μόνιμο αποθετήριο αρμοδιοτήτων και ευθυνών, χωρίς να εξασφαλίζεται η στελέχωσή τους

και οι αναγκαίοι πόροι, την αντιμετωπίζουμε χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις.

Επαναλαμβάνουμε πως ο «Καποδίστριας», ο «Καλλικράτης», ο «Κλεισθένης» και μια σειρά νομοθετήματα, που τα τροποποιούν ακολουθούν αυτή την πορεία, ενσωματώνοντας κι όλες τις αντιλαϊκές κυβερνητικές επιλογές των ιδιωτικοποιήσεων και των εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων είτε με «λιγότερο», είτε με «περισσότερο» κράτος, είτε με «επιτελικό» κράτος.

 Όλη αυτή την κατάσταση οι Περιφερειακές Αρχές όχι μόνο την αποδέχονται αλλά και η όποια προσέγγισή τους γίνεται με κριτήρια σκοπιμοτήτων και δημιουργίας μηχανισμών.

            Άλλο ένα παράδειγμα των παραπάνω αποτελεί το ισχύον πλαίσιο συγκρότησης των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), όπου σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»,

·         στο άρθρο 8 για την σύνθεση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) σε κάθε περιφερειακή ενότητα, προβλέπεται ότι αποτελούνται:

«1.α) Έναν (1) αρχιτέκτονα μηχανικό, υπάλληλο του τμήματος Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του. Αν δεν υπάρχει υπάλληλος με τέτοια ειδικότητα, ως Πρόεδρος του Σ.Α. μπορεί να οριστεί υπάλληλος της περιφερειακής ενότητας…..

3. Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται υπάλληλος του τμήματος Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος ή, αν δεν υπάρχει, της οικείας περιφερειακής ενότητας…..

·          στο δε άρθρο 20, που αφορά την συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) σε κάθε περιφερειακή ενότητα προβλέπεται ότι αποτελούνται:

 

«2. …. β) έναν (1) μηχανικό, προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ή της οικείας Διεύθυνσης της περιφέρειας ή προϊστάμενο τμήματος της Περιφέρειας, ως Αντιπρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

γ) έναν (1) μηχανικό, υπάλληλο με βαθμό Α΄, της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ή υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης της περιφέρειας ή υπάλληλο τμήματος της περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του, ως μέλος,

 ……

Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης ή, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της περιφέρειας.

Αν διαπιστωθεί αδυναμία συμμετοχής προσώπου της περίπτωσης α΄, Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται το πρόσωπο που αναφέρεται στην περίπτωση β΄».

Με λίγα λόγια κυβέρνηση, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειάρχες μπορούν να φορτώνουν  όλα τα κενά που υπάρχουν και σε αυτόν τον τομέα στις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους των Περιφερειών!!!

Μπορούν να τους υποχρεώνουν να επωμίζονται τον τεράστιο όγκο δουλειάς που πέφτει στις πλάτες αυτών των Επιτροπών/Συμβουλίων, χωρίς βέβαια να απαλλάσσονται από τις υπόλοιπες αρμοδιότητες που λόγω θέσης έχουν, ακόμα και να αντιμετωπίζουν όλους τους μηχανικούς, ανεξάρτητα από ειδικότητα ως έχοντες εμπειρία και γνώση επί των πολεοδομικών ζητημάτων!!!

Και να σκεφτεί κανείς ότι όλες οι Τεχνικές υπηρεσίες και όλες γενικότερα οι υπηρεσίες των Περιφερειών είναι τραγικά υποστελεχωμένες, μετά την χρόνια «απαγόρευση» των προσλήψεων και την επιλογή όλων των κυβερνήσεων να μειώσουν το «κόστος» του δημόσιου τομέα.

 Είναι απαράδεκτες αυτές οι επιλογές, η διατήρηση αυτού του καθεστώτος, που μόνο προβλήματα προσθέτει στις υπηρεσίες των Περιφερειών και μόνο σκοπιμότητες υπηρετεί.

Ζητάμε την άμεση τροποποίηση του πλαισίου συγκρότησης των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) και μέχρι τότε την στελέχωσή τους μόνο με την σύμφωνη γνώμη των υπαλλήλων.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ     ΒΕΤΑ                                 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ                              

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου