Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Αριδαίας : Ειδικότητες Πληροφορικής – Ηλεκτρολόγων –Ψυκτικών - Τεχνικός Οχημάτων – Υπαλλήλων Οικονομίας – Τουρισμού

 Το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ  Αριδαίας σας ενημερώνει ότι έως και τις 07 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59, οι μαθητές / τριες μπορούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν, ή να μετεγγραφούν για το νέο σχολικό έτος 2022-2023, μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

 Η φοίτηση για την απόκτηση απολυτηρίου και πτυχίου είναι τριετής. Για τους μαθητές που εγγράφονται στη Β΄ τάξη διετής.

  • Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου
  • Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
  • Απόφοιτοι παρελθόντων ετών ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ (Α΄ και Β΄ κύκλου).
  • Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε Γενικό Λύκειο, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ.
  • Απόφοιτοι Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

Oι απόφοιτοι Λυκείου εγγράφονται στη Β’ τάξη για απόκτηση πτυχίου και παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας, έχοντας δικαίωμα πρόσβασης στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα της επιδότησης όταν είναι δικαιούχοι μεταφοράς.

 Φοίτηση


·        Απολυτήριο Λυκείου (3 χρόνια)
·        Πτυχίο Ειδικότητας (2 χρόνια)
·        Δυνατότητα Μαθητείας
·        Αποζημίωση Οδοιπορικών

 Τομείς – Ειδικότητες

  • Διοίκησης και Οικονομίας
  • Πληροφορικής  
  • Μηχανολογίας   (Οχημάτων – Ψυκτικών )
  • Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 Εγγραφές – Πληροφορίες

 Τηλ: 2384021740


Καθημερινά (έως 07-07-2022) 18:30-20:30
στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Αριδαίας

Ο Διευθυντής

Παπανικολάου Χρήστος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου