Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη, 02 Αυγούστου 2022 και ώρα 7.00μ.μ.(19.00’), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, της παρ. 1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού–Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, έτους 2022

2ο Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας.

3ο Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4735/2020 (Α΄197/2020) (αριθ. 200/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

4ο Μερική Τροποποίηση της 48/2022 Απόφασης Δ.Σ περί τροποποίησης της 188/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

5ο Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής για το έτος 2022.

6ο Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών τεχνικού ασφαλείας Δήμου Αλμωπίας

7ο Έγκριση ποσού 500 ευρώ για το μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού»

8ο Τροποποίηση της υπ’αριθ.56/2022 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το 95% επί του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου ορίου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος μαθητείας στον χώρο εργασίας για τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στον Δήμο Αλμωπίας κατά την περίοδο 2022-2023.

9ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του γηπέδου Δωροθέας στο αθλητικό σύλλογο με την επωνυμία ‘’ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ’’ για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

10ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του γηπέδου Προμάχων στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία ‘’ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙ ΠΡΟΜΑΧΟΙ’’ για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

11ο Αδυναμία καθαρισμού με ιδία μέσα παραχωρούμενης στο Δήμο έκτασης και έγκριση ανάθεσης σε οικονομικό φορέα του εν λόγω καθαρισμού.

12ο Κοπή δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αλμωπίας

13ο Καταστροφή αντικειμένων χωρίς αξία που βρίσκονται στο χώρο του εργοταξίου του Δήμου Αλμωπίας

14ο Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων της ΤΚ Εξαπλατάνου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου