Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΓΟΕΒ

Την πολιτική επιλογή οι ΟΤΑ να αποτελούν εκτός των άλλων και το μόνιμο αποθετήριο αρμοδιοτήτων και ευθυνών, χωρίς να εξασφαλίζεται η στελέχωσή τους και οι αναγκαίοι πόροι, την αντιμετωπίζουμε χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις.

Ο «Καποδίστριας», ο «Καλλικράτης», ο «Κλεισθένης»

και μια σειρά νομοθετήματα, που τα τροποποιούν ακολουθούν αυτή την πορεία, ενσωματώνοντας κι όλες τις αντιλαϊκές κυβερνητικές επιλογές των ιδιωτικοποιήσεων και των εκχωρήσεων αρμοδιοτήτων είτε με «λιγότερο», είτε με «περισσότερο» κράτος, είτε με «επιτελικό» κράτος.

 Όλη αυτή την κατάσταση οι Περιφερειακές Αρχές όχι μόνο την αποδέχονται αλλά και η όποια προσέγγισή τους γίνεται με κριτήρια σκοπιμοτήτων και δημιουργίας μηχανισμών.

            Χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω αποτελεί το ισχύον πλαίσιο συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), που σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα που τους διέπει (3881/1958) «Οι Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων ασκούν τας εν  άρθρ. 14 αρμοδιότητας και συντονίζουν τας επιδιώξεις και ενεργείας των εν  τη  περιοχή  της  δικαιοδοσίας  των  Τοπικών  Οργανισμών   Εγγείων  Βελτιώσεων. Είναι τα αρμόδια και υπεύθυνα όργανα δια την κατανομήν των  δαπανών  κατασκεύης, συντηρήσεως, λειτουργίας και διοικήσεως των εν τη  δικαιοδοσία των έργων  Α`  τάξεως  μεταξύ  των  εκ  των  έργων  τούτων εξυπηρετούντων Τ.Ο.Ε.Β. και παντός ωφειλουμένου».

            Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του παραπάνω διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 παρ.2 του ν. 4546/2018,ΦΕΚ Α 101/12.6.2018 , «Οι ΓΟΕΒ διοικούνται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) το οποίο συγκροτείται από δύο (2) αιρετά και πέντε (5) μη αιρετά μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Ως μη αιρετά μέλη των Δ.Σ. των ΓΟΕΒ ορίζονται:

α) ένας υπάλληλος, κατά προτίμηση κλάδου ΠΕ Γεωπονικού, από τη Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου εδρεύει ο ΓΟΕΒ, ως πρόεδρος, μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού υπαλλήλου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου εδρεύει ο ΓΟΕΒ, μετά από πρόταση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

 

 β) δύο (2) υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου εδρεύει ο ΓΟΕΒ, κατά προτίμηση κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μετά από πρόταση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

  γ) δύο (2) υπάλληλοι της Περιφέρειας, όπου εδρεύει ο ΓΟΕΒ, κατά προτίμηση κλάδων ΠΕ Γεωπονικού και ΠΕ Μηχανικών, μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη.

 Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού υπαλλήλων από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζονται υπάλληλοι των ίδιων κλάδων από την οικεία Περιφέρεια, μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη.»

 

Με λίγα λόγια ο κάθε Περιφερειάρχης μπορεί να ορίζει από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας ακόμα και τα 5 μη αιρετά μέλη του Δ.Σ. του ΓΟΕΒ, χωρίς αυτό να αποτελεί απόσπαση των υπαλλήλων!!! Μπορεί να τους υποχρεώνουν να επωμίζονται τον τεράστιο όγκο δουλειάς και τις τεράστιες ευθύνες χωρίς καν αποζημίωση!!! Μπορεί να φορτώνει επιπλέον αρμοδιότητες στις τραγικά υποστελεχωμένες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και γενικότερα.

Είναι απαράδεκτη η διατήρηση αυτού του καθεστώτος, που μόνο προβλήματα προσθέτει στις υπηρεσίες των Περιφερειών και μόνο σκοπιμότητες υπηρετεί σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, που συνδέεται με την αγροτική παραγωγή της χώρας, με την διαχείριση και την εμπορευματοποίηση του νερού κλπ.

Ζητάμε την άμεση τροποποίηση του πλαισίου συγκρότησης των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) της χώρας.

Πίνακας Αποδεκτών

1.    Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

κ. Γ. Γεωργαντά

minister-mailbox@hq.minagric.gr

2.    Υπουργό Εσωτερικών

κ. Μ. Βορίδη

ypourgos@ypes.gr

3.    ΕΝΠΕ

info@enpe.gr

4.    Περιφερειάρχες της χώρας

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου