Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

 Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Πέλλας θα ήθελε να ενημερώσει τους πολίτες ότι πάντα μεριμνά για τη λειτουργία του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.) Πέλλας.

Οι οικονομικές συνθήκες τα τελευταία δύο χρόνια, συνετέλεσαν στη διαμόρφωση υψηλότερου επιπέδου

τιμών των υλικών με αποτέλεσμα οι επαναλαμβανόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις και συντηρήσεις του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. να αποβούν άγονες.

Αυτό το διάστημα καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες από την 3η ΥΠΕ και το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Πέλλας, ώστε να επισπευστούν οι διαδικασίες προκήρυξης νέου διαγωνισμού για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις κτιριακές υποδομές.

Παράλληλα, γίνονται ενέργειες για την ενίσχυση του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. σε ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες βέλτιστου επιπέδου στους πολίτες, ο αριθμός των οποίων περιορίστηκε λόγω της πανδημίας.

Η Διοίκηση θα συνεχίσει την προσπάθεια εκσυγχρονισμού με όλους τους διαθέσιμους πόρους, προκειμένου να αξιοποιηθεί η εν λόγω δομή σε όλο το εύρος των εν δυνάμει παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

                                                                                             Από τη Διοίκηση του Γ.Ν.Πέλλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου