Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

Πρόσκληση σε συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου CHRISTA

    
 
  
T
ο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σας προσκαλεί στη δεύτερη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholder Group – LSG) των πρόσθετων δράσεων του έργου CHRISTA την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022, στις 11:00 π.μ..

 Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω Webex.

Για την εγγραφή σας στη συνάντηση παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6Pzqn9MCBoJ7S5vR8IjtEfb3yEUTf8xr2w6Wepo_bgjF5Ag/viewform

          Για τη συμμετοχή σας στη συνάντηση ακολουθήστε τον σύνδεσμο

https://rdfcm.webex.com/rdfcm/j.php?MTID=m1dcfebb4b9ea7bf9f9f21f104eab48ac

          Το έργο “CHRISTA Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions / Πολιτισμός και κληρονομιά για υπεύθυνες, καινοτόμες και βιώσιμες τουριστικές δράσεις” χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE2014-2020 και έχει ως στόχο την τόνωση του πολιτιστικού τουρισμού. Με οκτώ εταίρους από οκτώ διαφορετικές χώρες, το έργο επιδιώκει να επηρεάσει και να βελτιώσει τις πολιτικές αναφορικά με τον πολιτιστικό τουρισμό στις περιοχές προορισμού.

          Το έργο CHRISTA προωθεί την τεχνογνωσία σχετικά με την προστασία και διατήρηση των στοιχείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη και την προώθηση καινοτόμων, βιώσιμων και υπεύθυνων στρατηγικών τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων της άυλης και βιομηχανικής κληρονομιάς.

          Οι πρόσθετες δράσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της 5ης πρόσκλησης του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 για το έργο CHRISTA (Οκτώβριος 2021 - Σεπτέμβριος 2022), αποσκοπούν στην καταγραφή των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19,  όπως εφαρμόστηκαν στις περιοχές των εταίρων του έργου, την ανταλλαγή καλών πρακτικών σχετικά με τα μέτρα προστασίας που ελήφθησαν για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού μεταξύ των επισκεπτών σε σημεία πολιτισμού και κληρονομιάς, και την ανάκαμψη του ευρωπαϊκού τουρισμού στη μεταπανδημική εποχή μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο έργο συμμετέχουν οι φορείς: European Cultural Tourism Network (ECTN, Advisory Partner, Βέλγιο), Pafos Regional Board of Tourism (Κύπρος, Επικεφαλής Εταίρος), Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα), Granada County Council (Ισπανία), Vidzeme Tourism Association (Λετονία), Sibiu County Tourism Association (Ρουμανία), Burgas Municipality (Βουλγαρία), Ave Intermunicipal Community (Πορτογαλία).

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

 

Έργο CHRISTA

Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions”

“Πολιτισμός και κληρονομιά για υπεύθυνες, καινοτόμες και βιώσιμες τουριστικές δράσεις”

 

Συνάντηση Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022, 11:00 π.μ.

Join Webex Meeting Meeting Link: 

https://rdfcm.webex.com/rdfcm/j.php?MTID=m1dcfebb4b9ea7bf9f9f21f104eab48ac

Password: XnJBqPZa283 (96527792 from video systems)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

11:00 – 11:15 Έναρξη – Χαιρετισμοί

Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

11:15 – 11:30 Ανάδειξη τουριστικών εμπειριών του προορισμού "Κεντρική Μακεδονία" μέσω καινοτόμων ενεργειών ψηφιακής τουριστικής προβολής

Αλεξάνδρα Γαϊτανάκη, Στέλεχος του Τμήματος Τουριστικού Σχεδιασμού και Συντονισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

11:30 – 11:45 Η δράση του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την περίοδο της πανδημίας. Διδάγματα, μετεξελίξεις, δυνατότητες

Άννα Μυκωνίου, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

11:45 – 12:15 Ο θεσμός της τουριστικής αριστείας, στο πλαίσιο του περιφερειακού προτύπου ποιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Μυρτώ Σαϊτάκη, Γεωγράφος  MSc Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

12:15 – 13:00 Ανοιχτή συζήτηση για την ανάπτυξη και την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη μεταπανδημική εποχή

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου