Τρίτη 23 Αυγούστου 2022

Ηλίας Διαμαντόπουλος : Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Προτιμήσεων για Προσωρινή Τοποθέτηση των Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Π.Ε. Πέλλας για το 2022-2023

📆Η Διεύθυνση Π.Ε. Πέλλας προσκαλεί τους/τις νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση για προσωρινή τοποθέτηση τους από Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022 έως και Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00 ηλεκτρονικά στο email του Π.Υ.Σ.Π.Ε.: pyspe@dipe.pel.sch.gr.
🔹Με τη δήλωση τοποθέτησης ο/η εκπαιδευτικός (εάν δεν τα έχει ήδη στείλει) θα υποβάλει κατά περίπτωση και τα απαραίτητα για την μοριοδότηση-τοποθέτησή του δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας, βεβαίωση συνυπηρέτησης, φοίτησης τέκνου, κλπ).
🔹Οι δηλώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν έως και 20 προτιμήσεις. Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών, μπορούν να δουν τα εναπομείναντα κενά, στην ανάρτηση για τις τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων και οι εκπ/κοί των ειδικοτήτων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών και ΠΕ79.01-Μουσικής στους επικαιροποιημένους άξονες που επισυνάπτονται.
👉Άξονες Συμπλήρωσης Ωραρίου ΠΕ08
👉Άξονες Συμπλήρωσης Ωραρίου ΠΕ91.01
Διαμαντόπουλος Ηλίας
Πάντα στη διάθεσή ΟΛΩΝ των συναδέλφων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου