Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

Προσλήψεις 573 ειδικών φρουρών στην ελληνική αστυνομία, δείτε πίνακα με τα ονόματα

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 26 Αυγούστου 2022 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 2072 11981 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Με την υπ’ αρ. 1647/22/1541062/24.07.2022 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2734/1999 (Α’ 161) και το άρθρο 7 της υπ’ αρ. 7002/12/ 1-κστ’/22.07.2019 (Β’ 3010) απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, όπως ισχύουν και σε συνέχεια

της υπ’ αρ. 1647/22/1245109/14.06.2022 απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, προσλαμβάνονται στην Ελληνική Αστυνομία ως Ειδικοί Φρουροί με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία, οι κατωτέρω πεντακόσιοι εβδομήντα τρείς (573) ιδιώτες/ ιδες (άνδρες - γυναίκες), που περιλαμβάνονται στον από 25-10-2021 τελικό, αναμορφωμένο, κυρωμένο πίνακα των κατ’ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόληψη, ανά κατηγορία και κατά φθίνουσα σειρά μορίων του υπό στοιχεία 6000/2/6785- πε’/31.05.2021 διαγωνισμού πρόσληψης Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία (Α.Δ.Α.: ΩΗ5Ζ46ΜΤΛΒΣ98) και κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ στις προκαταρκτικές εξετάσεις, ως ακολούθως: A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΠΑΑΔ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Κατηγορία Α (80%) 1 ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 4499025649/14.08.2022 56572/14.08.2022 2 ΕΥAΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6334808943/14.08.2022 56599/14.08.2022 3 ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8988201618/12.08.2022 56170/12.08.2022 4 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5710817395/12.08.2022 56188/12.08.2022 5 ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 3998128511/12.08.2022 56235/12.08.2022 6 ΜΠΟΥΡΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1713451161/12.08.2022 56095/12.08.2022 7 ΑΡΓΑΛΑΒΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2067106102/12.08.2022 56184/12.08.2022 8 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6291109765/12.08.2022 56265/12.08.2022 9 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4360764312/12.08.2022 56229/12.08.2022 10 ΜΙΡΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3623731184/12.08.2022 56217/12.08.2022 11 ΚΑΣΑΜΠΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1940955483/12.8.2022 56133/12.8.2022 12 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 7752118351/13.08.2022 56529/13.08.2022 13 ΣΚΟΥΡΕΛΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3534990671/12.08.2022 56256/12.08.2022 14 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1153177106/14.08.2022 56554/14.08.2022 15 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 6823121385/16.08.2022 56740/16.08.2022 16 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 8211990471/12.08.2022 56136/12.08.2022 17 ΚΑΣΙΜΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1335971881/14.08.2022 56606/14.08.2022 18 ΒΕΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1101227211/17.08.2022 56850/17.08.2022 19 ΓΚΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΞΑΝΔΡΟΣ 1174764689/20.08.2022 57369/20.08.2022 20 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1685161065/12.08.2022 56200/12.08.2022 21 ΜΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 4944301247/12.08.2022 56174/12.08.2022 22 ΨΑΡΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3487351470/12.08.2022 56301/12.08.2022 23 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7312546769/12.08.2022 56223/12.08.2022 11982 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Γ’ 2072/26.08.2022 24 ΠΑΠΠΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1071541936/20.08.2022 57373/20.08.2022 25 ΠΑΤΣΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8433102506/12.08.2022 56327/12.08.2022 26 ΠΑΪ ΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7243947198/13.08.2022 56662/13.08.2022 27 ΠΟΝΗΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 7453112479/12.08.2022 56337/12.08.2022 28 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9125631184/12.08.2022 56228/12.08.2022 29 ΣΑΡΡΟΣ-ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5547291064/12.08.2022 56342/12.08.2022 30 ΡΕΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7672323687/16.08.2022 56727/16.08.2022 31 ΒΕΡΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2511645382/16.08.2022 56745/16.08.2022 32 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9555451116/12.08.2022 56202/12.08.2022 33 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 8128049579/12.08.2022 56113/12.08.2022 34 ΠΛΗΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1010274106/12.08.2022 56104/12.08.2022 35 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1201198610/16.08.2022 56743/16.08.2022 36 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1327627241/12.08.2022 56178/12.08.2022 37 ΓΡΙΒΑΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2111110192/12.08.2022 56419/12.08.2022 38 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2010769113/14.08.2022 56607/14.08.2022 39 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7046122608/12.08.2022 56313/12.08.2022 40 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4867293341/12.08.2022 56131/12.08.2022 41 ΤΣΙΛΙΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 4980121120/12.08.2022 56311/12.08.2022 42 ΚΟΡΟΜΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2777251115/12.08.2022 56082/12.08.2022 43 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2882104100/12.08.2022 56191/12.08.2022 44 ΒΛΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 7923738612/17.08.2022 56890/17.08.2022 45 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6369299711/12.08.2022 56199/12.08.2022 46 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5225934519/12.08.2022 56105/12.08.2022 47 ΦΟΥΡΚΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 1022585124/16.08.2022 56729/16.08.2022 48 ΝΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1118551169/12.08.2022 56278/12.08.2022 49 ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1031024912/20.08.2022 57372/20.08.2022 50 ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3455449816/12.08.2022 56259/12.08.2022 51 ΜΠΗΣΙΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5711384891/20.08.2022 57364/20.08.2022 52 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4820118711/12.08.2022 56075/12.08.2022 53 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1183661395/12.08.2022 56102/12.08.2022 54 ΧΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8331875110/12.08.2022 56378/12.08.2022 55 ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3390518325/12.08.2022 56274/12.08.2022 56 ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9125142159/12.08.2022 56161/12.08.2022 57 ΚΑΡΑΚΑΪΔΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ 9354961632/16.08.2022 56684/16.08.2022 58 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3532355851/12.08.2022 56182/12.08.2022 59 ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1141612310/16.08.2022 56741/16.08.2022 60 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1875795971/13.08.2022 56475/13.08.2022 61 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 7170296269/17.08.2022 56858/17.08.2022 62 ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 4122777788/16.08.2022 56637/16.08.2022 63 ΤΣΩΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5516693210/18.08.2022 56967/18.08.2022 64 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4303841041/16.08.2022 56694/16.08.2022 65 ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3472123341/14.08.2022 56570/14.08.2022 66 ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1072243998/13.08.2022 56476/13.08.2022 67 ΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5618773931/12.08.2022 56304/12.08.2022 68 ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1111214580/12.08.2022 56275/12.08.2022 69 ΣΚΟΥΜΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6972159549/12.08.2022 56154/12.08.2022 70 ΝΤΟΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1112110388/13.08.2022 56477/13.08.2022 71 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΑΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2753931225/12.08.2022 56206/12.08.2022 72 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1055164836/12.08.2022 56101/12.08.2022 73 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1611019508/14.08.2022 56597/14.08.2022 74 ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3470621271/13.08.2022 56478/13.08.2022 Τεύχος Γ’ 2072/26.08.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11983 75 ΔΑΓΡΕ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2032967878/13.8.2022 56495/13.8.2022 76 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8735177410/14.08.2022 56563/14.08.2022 77 ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9745496122/15.08.2022 56619/15.08.2022 78 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9012615984/12.08.2022 56426/12.08.2022 79 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 5343120875/12.08.2022 56328/12.08.2022 80 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1144104111/16.08.2022 56667/16.08.2022 81 ΚΥΡΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1091197812/12.08.2022 56210/12.08.2022 82 ΑΤΜΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1912597132/12.08.2022 56186/12.08.2022 83 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 4219122121/14.08.2022 56569/14.08.2022 84 ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7450119343/12.08.2022 56333/12.08.2022 85 ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7962888796/12.08.2022 56214/12.08.2022 86 ΨΕΙΜΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5980871171/12.08.2022 56366/12.08.2022 87 ΦΟΥΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1101214765/12.08.2022 56233/12.08.2022 88 ΧΑΝΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 1196856784/13.08.2022 56479/13.08.2022 89 ΣΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1191770433/12.08.2022 56267/12.08.2022 90 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4228821975/12.08.2022 56126/12.08.2022 91 ΜΟΥΣΧΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2711312840/12.08.2022 56090/12.08.2022 92 ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9429123138/12.08.2022 56374/12.08.2022 93 ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9459115161/12.08.2022 56456/12.08.2022 94 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1881531136/16.08.2022 56739/16.08.2022 95 ΝΤΑΛΘΑΝΑΣΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 8100841138/20.08.2022 57365/20.08.2022 96 ΦΩΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1174396243/13.08.2022 56518/13.08.2022 97 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 4612014371/13.08.2022 56469/13.08.2022 98 ΜΠΟΪΤΣΟΥΚ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΙΒΑΝ 8912257799/12.08.2022 56268/12.08.2022 99 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5287116611/12.08.2022 56076/12.08.2022 100 ΚΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5810012510/13.08.2022 56533/13.08.2022 101 ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6815411410/20.08.2022 57366/20.08.2022 102 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8573544392/18.08.2022 57112/18.08.2022 103 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4987241178/13.08.2022 56481/13.08.2022 104 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 7584376655/12.08.2022 56087/12.08.2022 105 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ-ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6011228820/16.08.2022 56769/16.08.2022 106 ΖΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1397391065/12.08.2022 56074/12.08.2022 107 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1013429122/18.08.2022 56973/18.08.2022 108 ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4110511840/12.08.2022 56353/12.08.2022 109 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2837178653/12.08.2022 56080/12.08.2022 110 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3577100941/13.08.2022 56536/13.08.2022 111 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 8369325911/12.08.2022 56254/12.08.2022 112 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6338641238/14.08.2022 56571/14.08.2022 113 ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 8812464527/12.08.2022 56204/12.08.2022 114 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 8715251961/12.08.2022 56343/12.08.2022 115 ΓΚΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1118772828/12.08.2022 56194/12.08.2022 116 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9112270119/12.08.2022 56187/12.08.2022 117 ΛΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1176511628/12.08.2022 56156/12.08.2022 118 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7711221021/12.08.2022 56224/12.08.2022 119 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1271157616/13.08.2022 56472/13.08.2022 120 ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1352763114/12.08.2022 56207/12.08.2022 121 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4510611126/18.08.2022 56976/18.08.2022 122 ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7847857329/12.08.2022 56108/12.08.2022 123 ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7224425035/12.08.2022 56107/12.08.2022 124 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1912856572/12.08.2022 56258/12.08.2022 125 ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1047811375/13.8.2022 56497/13.8.2022 11984 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Γ’ 2072/26.08.2022 126 ΜΑΛΙΦΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9027492698/17.08.2022 56880/17.08.2022 127 ΧΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1163110662/12.08.2022 56356/12.08.2022 128 ΣΤΑΣΑΡΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3511612714/12.08.2022 56351/12.08.2022 129 ΝΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1310510711/12.08.2022 56331/12.08.2022 130 ΜΠΕΝΤΙΚΟΥΓΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7979128122/12.08.2022 56093/12.08.2022 131 ΚΙΕΖΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 1111042910/14.08.2022 56559/14.08.2022 132 ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝAΓΙΩΤΗΣ 1071171092/12.08.2022 56112/12.08.2022 133 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4874421375/13.08.2022 56480/13.08.2022 134 ΚΟΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 9049107124/17.08.2022 56878/17.08.2022 135 ΣΟΥΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7380112149/12.08.2022 56266/12.08.2022 136 ΜΠΟΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1647931278/12.08.2022 56349/12.08.2022 137 ΚΟΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1104898118/16.08.2022 56715/16.08.2022 138 ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9078596610/12.08.2022 56129/12.08.2022 139 ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7844504030/12.08.2022 56260/12.08.2022 140 ΓΚΟΛΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9810512212/12.08.2022 56193/12.08.2022 141 ΔΡΟΣΑΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 5031198467/12.08.2022 56196/12.08.2022 142 ΚΑΛΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 6684124122/13.08.2022 56514/13.08.2022 143 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2810537112/13.08.2022 56482/13.08.2022 144 ΖΑΛΟΥΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2066449076/12.08.2022 56169/12.08.2022 145 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1116654327/12.08.2022 56173/12.08.2022 146 ΣΦΗΚΑ-ΧΑΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΚΛΗΣ 2073281825/12.08.2022 56132/12.08.2022 147 ΚΑΡΑΚΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1989106122/12.08.2022 56166/12.08.2022 148 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7861017451/12.08.2022 56111/12.08.2022 149 ΖΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5590106331/16.08.2022 56640/16.08/2022 150 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4663122336/12.08.2022 56433/12.08.2022 151 ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1211071158/14.08.2022 56585/14.08.2022 152 ΦΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3053121591/12.08.2022 56297/12.08.2022 153 ΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1195717431/18.08.2022 56979/18.08.2022 154 ΚΑΡΔΟΥΤΣΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4846581271/13.08.2022 56512/13.08.2022 155 ΜΠΛΕΤΣΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6123126593/12.08.2022 56370/12.08.2022 156 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 8284215338/12.08.2022 56116/12.08.2022 157 ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1389561185/12.08.2022 56190/12.08.2022 158 ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8864122724/12.08.2022 56073/12.08.2022 159 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1255436112/12.08.2022 56183/12.08.2022 160 ΒΑΡΩΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΦΟΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7512412619/12.08.2022 56391/12.08.2022 161 ΣΚΟΥΜΠΟΥΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7311512398/12.08.2022 56355/12.08.2022 162 ΛΙΑΣΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5191262047/13.08.2022 56483/13.08.2022 163 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 7387796213/13.08.2022 56508/13.08.2022 164 ΨΥΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1587109217/13.08.2022 56484/13.08.2022 165 ΚΑΜΖΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1027910517/12.08.2022 56077/12.08.2022 166 ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4617116121/12.08.2022 56195/12.08.2022 167 ΜΠΑΛΛΗ ΜΙΧΑΛ ΠΑΝΤΕΛΗ 1057823322/12.08.2022 56092/12.08.2022 168 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1379102521/14.08.2022 56609/14.08.2022 169 ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 1111179424/12.08.2022 56248/12.08.2022 170 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1946398771/17.08.2022 56882/17.08.2022 171 ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9711569867/18.08.2022 56980/18.08.2022 172 ΠΑΝΤΕΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 7137101888/12.08.2022 56180/12.08.2022 173 ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8892274848/14.08.2022 56565/14.08.2022 174 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 102409312/17.08.2022 56885/17.08.2022 175 ΜΑΝΤΕΣΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9184956680/14.08.2022 56604/14.08.2022 176 ΛΩΡΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1271177115/13.08.2022 56519/13.08.2022 Τεύχος Γ’ 2072/26.08.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11985 177 ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1008859331/14.08.2022 56611/14.08.2022 178 ΚΑΡΤΣΑΝΑ ΑΓΛΑΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1086953124/16.08.2022 56633/16.08.2022 179 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 7220877787/13.08.2022 56531/13.08.2022 180 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 9011631746/12.08.2022 56289/12.08.2022 181 ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8726110311/16.08.2022 56761/16.08.2022 182 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1932057214/12.08.2022 56079/12.08.2022 183 ΛΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1624734726/12.08.2022 56364/12.08.2022 184 ΣΑΒΒΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2769939632/12.08.2022 56287/12.08.2022 185 ΛΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2528290124/13.08.2022 56485/13.08.2022 186 ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1206328791/18.08.2022 56982/18.08.2022 187 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5612510412/12.08.2022 56369/12.08.2022 188 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΜΟΥΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 9710996106/15.08.2022 56622/15.08.2022 189 ΛΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9265924571/17.08.2022 56881/17.08.2022 190 ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 5656106122/12.08.2022 56263/12.08.2022 191 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 4301731539/12.08.2022 56332/12.08.2022 192 ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΛΑΜΡΕΖΑ- 1001107817/12.08.2022 56394/12.08.2022 193 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1133428482/12.08.2022 56096/12.08.2022 194 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4010277212/14.08.2022 56560/14.08.2022 195 ΧΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1195483559/12.08.2022 56302/12.08.2022 196 ΚΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 7192171256/16.08.2022 56732/16.08.2022 197 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΤΩΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6789111465/12.08.2022 56181/12.08.2022 198 ΝΙΚΟΛΑΕΒ ΣΤΙΒΑΝ ΤΟΝΙ 2848201033/12.08.2022 56098/12.08.2022 199 ΓΙΛΤΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8032301111/16.08.2022 56747/16.08.2022 200 ΒΡΕΤΤΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1103989122/16.08.2022 56725/16.08.2022 201 ΛΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8711326807/12.08.2022 56153/12.08.2022 202 ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8814467166/12.08.2022 56363/12.08.2022 203 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΡΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3079332878/12.08.2022) 56097/12.08.2022 204 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1218467113/14.08.2022 56598/14.08.2022 205 ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2146936881/12.08.2022 56212/12.08.2022 206 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 9912148088/12.08.2022 56072/12.08.2022 207 ΤΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1035580316/13.08.2022 56539/13.08.2022 208 ΔΡΙΒΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 5045120125/16.08.2022 56634/16.08.2022 209 ΚΑΡΑΜΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4121302957/12.08.2022 56176/12.08.2022 210 ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6611910055/17.08.2022 56806/17.08.2022 211 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7071126378/12.08.2022 56372/12.08.2022 212 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1255422645/20.08.2022 57368/20.08.2022 213 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6391149553/16.08.2022 56737/16.08.2022 214 ΚΑΡΑΔΗΜΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9210684512/12.08.2022 56205/12.08.2022 215 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3119357049/18.08.2022 56984/18.08.2022 216 ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 3410212634/13.08.2022 56534/13.08.2022 217 ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΙΑΣ 2674711761/12.08.2022 56121/12.08.2022 218 ΔΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3889921493/12.08.2022 56425/12.08.2022 219 ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7761771187/13.08.2022 56499/13.08.2022 220 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1064865717/13.08.2022 56535/13.08.2022 221 ΛΙΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 9237623710/12.08.2022 56130/12.08.2022 222 ΜΑΣΤΡΟΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 7912410812/18.08.2022 56986/18.08.2022 223 ΒΕΛΙΧΑΪ ΜΑΡΕΛΝΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΤ 1286399494/16.08.2022 56733/16.08.2022 224 ΠΑΛΛΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1105377801/12.08.2022 56439/12.08.2022 225 ΜΙΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1107429771/12.08.2022 56141/12.08.2022 11986 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Γ’ 2072/26.08.2022 226 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 9591108961/15.08.2022 56620/15.08.2022 227 ΛΟΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΕΤΡΟΣ 2312124113/12.08.2022 56215/12.08.2022 228 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6812315121/16.08.2022 56779/16.08.2022 229 ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7811443127/12.08.2022 56211/12.08.2022 230 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 9512741491/13.08.2022 56464/13.08.2022 231 ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 9963117854/12.08.2022 56225/12.08.2022 232 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8912723677/16.08.2022 56780/16.08.2022 233 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4702812310/12.08.2022 56288/12.08.2022 234 ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 9832725321/12.08.2022 56400/12.08.2022 235 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1746368070/12.08.2022 56222/12.08.2022 236 ΒΔΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΩΜΑΣ 9489299631/12.08.2022 56429/12.08.2022 237 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1251611922/13.08.2022 56516/13.08.2022 238 ΙΤΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1083310550/12.08.2022 56201/12.08.2022 239 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 3143992175/14.08.2022 56581/14.08.2022 240 ΧΑΛΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7174811834/12.08.2022 56234/12.08.2022 241 ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1041221101/14.08.2022 56587/14.08.2022 242 ΧΑΛΕΠΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4882345668/12.08.2022 56460/12.08.2022 243 ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1281096871/13.08.2022 56510/13.08.2022 244 ΓΚΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΩΡ 1114945922/12.08.2022 56192/12.08.2022 245 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1267860303/13.08.2022 56527/13.08.2022 246 ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3176524101/12.08.2022 56352/12.08.2022 247 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1037328216/14.08.2022 56594/14.08.2022 248 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1261212470/13.08.2022 56471/13.08.2022 249 ΤΣΑΝΤΟΥΚΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2549216161/12.08.2022 56458/12.08.2022 250 ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 6432114656/12.08.2022 56367/12.08.2022 251 ΜΠΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6112191534/12.08.2022 56091/12.08.2022 252 ΤΣΑΛΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7491171127/16.08.2022 56757/16.08.2022 253 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2892105845/14.08.2022 56557/14.08.2022 254 ΚΟΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5146889635/12.08.2022 56208/12.08.2022 255 ΚΡΙΘΥΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9335011882/12.08.2022 56085/12.08.2022 256 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1221112820/12.08.2022 56377/12.08.2022 257 ΖΑΧΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1141511010/16.08.2022 56742/16.08.2022 258 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 7970573210/12.08.2022 56282/12.08.2022 259 ΤΣΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6268591640/20.08.2022 57371/20.08.2022 260 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1141027235/14.08.2022 56558/14.08.2022 261 ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3511142160/12.08.2022 56157/12.08.2022 262 ΝΤΑΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1085512810/17.08.2022 56887/17.08.2022 263 ΣΑΦΟΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1181022012/22.08.2022 57436/22.08.2022 264 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 5412517542/16.08.2022 56735/16.08.2022 265 ΜΑΥΡΟΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1243929712/16.08.2022 56776/16.08.2022 266 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ 8011146295/17.08.2022 56884/17.08.2022 267 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 9625083386/14.08.2022 56582/14.08.2022 268 ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 6410891903/12.08.2022 56427/12.08.2022 269 ΠΑΠΑΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9035544912/12.08.2022 56452/12.08.2022 270 ΣΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2410965455/17.08.2022 56807/17.08.2022 271 ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5166461551/12.08.2022 56348/12.08.2022 272 ΚΕΛΕΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 5312161547/13.08.2022 56489/13.08.2022 273 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1038574131/12.08.2022 56151/12.08.2022 274 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3879117886/12.08.2022 56269/12.08.2022 275 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 2677331790/12.08.2022 56444/12.08.2022 276 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1845852101/12.08.2022 56120/12.08.2022 Τεύχος Γ’ 2072/26.08.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11987 277 ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1110102291/14.08.2022 56589/14.08.2022 278 ΜΟΥΖΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6117731817/18.08.2022 56997/18.08.2022 279 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3165101267/13.08.2022 56494/13.08.2022 280 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1233712371/20.08.2022 57377/20.08.2022 281 ΡΟΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3940961011/13.08.2022 56504/13.08.2022 282 ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3336428916/12.08.2022 56220/12.08.2022 283 ΛΙΟΥΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4558035702/14.08.2022 56566/14.08.2022 284 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7185858104/12.08.2022 56450/12.08.2022 285 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4649511356/12.08.2022 56213/12.08.2022 286 ΜΑΚΡΥΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1083271161/12.08.2022 56396/12.08.2022 287 ΜΠΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8760877590/12.08.2022 56094/12.08.2022 288 ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6356417511/12.08.2022 56078/12.08.2022 289 ΤΣΟΓΓΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1184337601/14.08.2022 56601/14.08.2022 290 ΝΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5782626651/12.08.2022 56221/12.08.2022 291 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 9882100799/13.08.2022 56467/13.08.2022 292 ΠΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 2183874112/12.08.2022 56103/12.08.2022 293 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3411309922/18.08.2022 56999/18.08.2022 294 ΠΙΠΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1537118113/12.08.2022 56323/12.08.2022 295 ΒΑΣΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5389108101/13.08.2022 56528/13.08.2022 296 ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1061477922/12.08.2022 56231/12.08.2022 297 ΒΙΒΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 8621489117/17.08.2022 56849/17.08.2022 298 ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 1031184630/12.08.2022 56448/12.08.2022 299 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ 1159331745/18.08.2022 57010/18.08.2022 300 ΣΙΟΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1091895613/12.08.2022 56226/12.08.2022 301 ΜΠΡΙΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 7453939121/12.08.2022 56294/12.08.2022 302 ΤΣΑΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1231232711/15.08.2022 56618/15.08.2022 303 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 57036/18.08.2022 57013/18.08.2022 304 ΣΕΛΗΜ ΤΣΑΟΥΣ ΕΜΡΑΧ ΧΟΥΣΕΪΝ 2516112263/12.08.2022 56110/12.08.2022 305 ΣΑΧΣΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5173345185/12.08.2022 56109/12.08.2022 306 ΧΛΕΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5070116119/12.08.2022 56114/12.08.2022 307 ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3459563478/18.08.2022 57017/18.08.2022 308 ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1699423288/20.08.2022 57374/20.08.2022 309 ΔΡΙΒΗΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8697811369/18.08.2022 57018/18.08.2022 310 ΡΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4584741015/13.08.2022 56486/13.08.2022 311 ΝΙΝΙΑΤΣΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1247410595/12.08.2022 56261/12.08.2022 312 ΦΙΛΟΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6610249119/16.08.2022 56657/16.08.2022 313 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 4431123247/16.08.2022 56731/16.08.2022 314 ΔΟΥΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ 2579153137/18.08.2022 57193/18.08.2022 315 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1128161787/12-08-2022 56198/12-08-2022 316 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2522824158/14.08.2022 56617/14.08.2022 317 ΣΩΠΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9926339484/12.08.2022 56227/12.08.2022 318 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2339606653/12.08.2022 56446/12.08.2022 319 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4373891228/12.08.2022 56177/12.08.2022 320 ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1843050301/16.08.2022 56645/16.08.2022 321 ΣΙΟΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1101414751/13.08.2022 56538/13.08.2022 322 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5677951247/16.08.2022 56687/16.08.2022 323 ΚΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1042318163/12.08.2022 56375/12.08.2022 324 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1179626761/12.08.2022 56168/12.08.2022 325 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5483768031/13.08.2022 56509/13.08.2022 326 ΜΠΟΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3020100526/12.08.2022 56281/12.08.2022 327 ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3527926924/12.08.2022 56376/12.08.2022 328 ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8551106102/16.08.2022 56738/16.08.2022 329 ΦΙΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2087357211/13.08.2022 56540/13.08.2022 11988 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Γ’ 2072/26.08.2022 330 ΝΤΩΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9931124377/20.08.2022 57375/20.08.2022 331 ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1165398258/12.08.2022 56298/12.08.2022 332 ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9954105396/14.08.2022 56567/14.08.2022 333 ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3910112220/13.08.2022 56523/13.08.2022 334 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5038104697/14.08.2022 56608/14.08.2022 335 ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 9912850591/16.08.2022 56781/16.08.2022 336 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2411516171/18.08.2022 57019/18.08.2022 337 ΣΟΪΛΕΜΕΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 7083768382/12.08.2022 56271/12.08.2022 338 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4552787551/20.08.2022 57378/20.08.2022 339 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 4210312779/12.08.2022 56432/12.08.2022 340 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1710394337/14.08.2022 56578/14.08.2022 341 ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ 1185441876/12.08.2022 56347/12.08.2022 342 ΡΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1141147649/12.08.2022 56320/12.08.2022 343 ΤΣΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9322937410/13.08.2022 56503/13.08.2022 344 ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1281029292/18.08.2022 57020/18.08.2022 345 ΤΡΕΒΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2961917107/20.08.2022 57360/20.08.2022 346 ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9721131192/14.08.2022 56574/14.08.2022 347 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1075711866/16.08.2022 56744/16.08.2022 348 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9222593784/12.08.2022 56417/12.08.2022 349 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0908012729/12.08.2022 56399/12.08.2022 350 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1081235574/18.08.2022 57021/18.08.2022 351 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1293805998/18.08.2022 57022/18.08.2022 352 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2280497056/16.08.2022 56648/16.08.2022 353 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9618911111/12.08.2022 56175/12.08.2022 354 ΚΑΝΑΚΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4912324111/12.08.2022 56203/12.08.2022 355 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1089330382/16.08.2022 56762/16.08.2022 356 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8954546916/13.08.2022 56487/13.08.2022 357 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9381691189/12.08.2022 56140/12.08.2022 358 ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1261434909/12.08.2022 56086/12.08.2022 359 ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 2063238012/12.08.2022 56459/12.08.2022 360 ΣΑΛΤΑΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3710288222/14.08.2022 56592/14.08.2022 361 ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 4816124118/12.08.2022 56422/12.08.2022 362 ΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2045715779/13.8.2022 56501/13.8.2022 363 ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 1042239688/14.08.2022 56590/14.08.2022 364 ΜΠΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1611228572/18.08.2022 57024/18.08.2022 365 ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8072148769/12.08.2022 56088/12.08.2022 366 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7524911358/12.08.2022 56283/12.08.2022 367 ΓΕΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1025956319/12.08.2022 56250/12.08.2022 368 ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7835576343/12.08.2022 56128/12.08.2022 369 ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9138823233/12.08.2022 56150/12.08.2022 370 ΓΑΛΑΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9210256441/12.08.2022 56334/12.08.2022 371 ΖΑΧΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1201087363/14.08.2022 56580/14.08.2022 372 ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1183756111/20.08.2022 57370/20.08.2022 373 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8157881138/14.08.2022 56573/14.08.2022 374 ΦΛΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4326456610/12.08.2022 56232/12.08.2022 375 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4223556519/12.08.2022 56125/12.08.2022 376 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΔΟΥΚΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 7768126126/20.08.2022 57361/20.08.2022 377 ΠΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3669392608/13.08.2022 56474/13.08.2022 378 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2495654528/12.08.2022 56185/12.08.2022 379 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3148437712/14.08.2022 56593/14.08.2022 380 ΓΚΡΙΖΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4592787418/13.08.2022 56524/13.08.2022 Τεύχος Γ’ 2072/26.08.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11989 381 ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2279748445/12.08.2022 56318/12.08.2022 382 ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8543645872/12.08.2022 56172/12.08.2022 383 ΣΙΑΜΠΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΕΦΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7546575669/13.08.2022 56526/13.08.2022 384 ΡΑΠΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 1061232670/13.08.2022 56537/13.08.2022 385 ΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6694445876/13.08.2022 56488/13.08.2022 386 ΑΣΣΑΡΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5679482109/13.08.2022 56462/13.08.2022 387 ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 6487189816/12.08.2022 56100/12.08.2022 388 ΓΕΡΜΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1526933461/13.08.2022 56463/13.08.2022 389 ΝΤΟΒΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1111061149/12.08.2022 56099/12.08.2022 390 ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 5923312612/16.08.2022 56775/16.08.2022 391 ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1253011062/12.08.2022 56209/12.08.2022 392 ΒΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2210692892/12.08.2022 56346/12.08.2022 393 ΤΣΙΟΚΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 6930731074/12.08.2022 56357/12.08.2022 394 ΖΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΕΦΡΑΙΜ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1445551073/12.08.2022 56382/12.08.2022 395 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1091269850/12.08.2022 56147/12.08.2022 396 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6510961269/16.08.2022 56778/16.08.2022 397 ΚΑΡΚΑΛΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΟΣ 8110610315/16.08.2022 56659/16.08.2022 398 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 5938910345/12.08.2022 56322/12.08.2022 399 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2959789191/12.08.2022 56308/12.08.2022 400 ΚΑΤΣΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1071076963/13.08.2022 56532/13.08.2022 401 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7111578563/12.08.2022 56421/12.08.2022 402 ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6761847100/12.08.2022 56218/12.08.2022 403 ΤΣΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΚΟΣ 1096350912/12.08.2022 56249/12.08.2022 404 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1274127743/12.08.2022 56124/12.08.2022 405 ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΒΑΪΟΣ ΘΩΜΑΣ 7458513683/14.08.2022 56602/14.08.2022 406 ΝΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4314128128/20.08.2022 57362/20.08.2022 407 ΛΙΟΛΙΟΥ ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 6112272126/18.08.2022 57026/18.08.2022 408 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 3107981271/12.08.2022 56189/12.08.2022 409 ΡΑΠΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8912265105/12.08.2022 56106/12.08.2022 410 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 1910486794/12.08.2022 56167/12.08.2022 411 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 1197213118/16.08.2022 56736/16.08.2022 412 ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1239455914/12.08.2022 56354/12.08.2022 413 ΓΙΑΠΑΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΒΑΙΟΣ 1757107105/14.08.2022 56591/14.08.2022 414 ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1055535106/14.08.2022 56584/14.08.2022 415 ΚΙΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 7410372681/13.08.2022 56511/13.08.2022 416 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1073483176/17.08.2022 56801/17.08.2022 417 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1281121866/12.08.2022 56434/12.08.2022 418 ΖΕΛΤΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΘΑΝΟΣ 5475454911/12.08.2022 56197/12.08.2022 419 ΝΤΑΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4928494686/12.08.2022 56438/12.08.2022 420 ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 6911270488/12.08.2022 56179/12.08.2022 421 ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 6580171173/12.08.2022 56431/12.08.2022 422 ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1910047951/13.08.2022 56525/13.08.2022 423 ΨΗΡΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 4443410452/12.08.2022 56068/12.08.2022 424 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 5575652101/18.08.2022 57027/18.08.2022 425 ΚΑΡΑΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ 2116909611/14.08.2022 56605/14.08.2022 426 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 8420438811/12.08.2022 56149/12.08.2022 427 ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 5312712187/14.08.2022 56576/14.08.2022 428 ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑ ΕΡΑΤΩ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 6269187237/12.08.2022 56398/12.08.2022 429 ΓΙΔΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1088745247/16.08.2022 56673/16.08.2022 430 ΜΠΟΥΡΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1084751471/12.08.2022 56219/12.08.2022 431 ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1036348570/18.08.2022 57029/18.08.2022 11990 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Γ’ 2072/26.08.2022 432 ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5898070991/13.08.2022 56522/13.08.2022 433 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ 8539117125/14.08.2022 56555/14.08.2022 434 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4740650101/12.08.2022 56165/12.08.2022 435 ΖΕΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8115901197/12.08.2022 56143/12.08.2022 436 ΚΟΤΣΟΒΟΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2284411751/12.08.2022 56083/12.08.2022 437 ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1011158221/12.08.2022 56339/12.08.2022 438 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6111881101/16.08.2022 56777/16.08.2022 439 ΝΤΕΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΡΤΟΥΡ ΑΡΜΠΕΝ 1124110963/14.08.2022 56579/14.08.2022 440 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ 6192527687/18.08.2022 57030/18.08.2022 441 ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 7471155098/12.08.2022 56395/12.08.2022 442 ΛΙΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1030124261/13.08.2022 56490/13.08.2022 443 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 9689666103/14.08.2022 56588/14.08.2022 444 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5634823744/12.08.2022 56216/12.08.2022 445 ΚΟΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 3847856239/13.08.2022 56506/13.08.2022 446 ΣΙΜΙΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣ 2160648911/12.08.2022 56160/12.08.2022 447 ΧΑΨΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΕΛΕΟΣ 1131101247/13.08.2022 56492/13.08.2022 448 ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2793781398/13.08.2022 56521/13.08.2022 449 ΤΖΙΝΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1199882081/12.08.2022 56230/12.08.2022 450 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1157312610/18.08.2022 57031/18.08.2022 451 ΓΚΑΤΖΙΩΝΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3789963346/12.08.2022 56253/12.08.2022 452 ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1251851311/12.08.2022 56344/12.08.2022 453 ΜΠΑΡΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1610314933/18.08.2022 57032/18.08.2022 454 ΤΣΙΛΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1410871164/13.08.2022 56507/13.08.2022 455 ΤΑΣΟΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 7211158292/12.08.2022 56451/12.08.2022 Κατηγορία Β (20%) 1 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 7258120116/13.08.2022 56517/13.08.2022 2 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1086553508/13.08.2022 56493/13.08.2022 3 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6435555934/12.08.2022 56310/12.08.2022 4 ΒΑΪΡΑΜΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6511111420/12.08.2022 56453/12.08.2022 5 ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1023463219/16.08.2022 56728/16.08.2022 6 ΜΑΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6318991756/12.08.2022 56296/12.08.2022 7 ΜΑΜΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 3117334471/13.08.2022 56543/13.08.2022 8 ΖΑΒΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1251191285/12.08.2022 56134/12.08.2022 9 ΑΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1033511678/14.08.2022 56612/14.08.2022 10 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3664252499/18.08.2022 57033/18.08.2022 11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3279094235/13.08.2022 56541/13.08.2022 12 ΤΣΕΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1712724825/18.08.2022 57035/18.08.2022 13 ΣΤΕΡΡΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 8911265131/14.08.2022 56586/14.08.2022 14 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1279754491/18.08.2022 57036/18.08.2022 15 ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8858864610/12.08.2022 56440/12.08.2022 16 ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1214276608/12.08.2022 56081/12.08.2022 17 ΜΑΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4612310994/13.08.2022 56466/13.08.2022 18 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1335557181/17.08.2022 56851/17.08.2022 19 ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1132241461/14.08.2022 56549/14.08.2022 20 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 5358624496/16.08.2022 56746/16.08.2022 21 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 9363116113/14.08.2022 56614/14.08.2022 22 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1096111584/13.08.2022 56496/13.08.2022 23 ΠΑΤΣΙΟΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7511910711/12.08.2022 56144/12.08.2022 24 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1151912522/12.08.2022 56461/12.08.2022 Τεύχος Γ’ 2072/26.08.2022 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11991 25 ΚΟΡΟΛΙ ΕΥΓΕΝΙ ΑΛΕΞΑΝΤΡ 6910443108/14.08.2022 56546/14.08.2022 26 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5077902212/12.08.2022 56436/12.08.2022 27 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4316782022/12.08.2022 56285/12.08.2022 28 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 6933836181/12.08.2022 56442/12.08.2022 29 ΔΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1867401174/12.08.2022 56251/12.08.2022 30 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2311588229/12.08.2022 56238/12.08.2022 31 ΜΑΪΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΦΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9642306693/12.08.2022 56286/12.08.2022 32 ΜΟΥΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 9811076665/12.08.2022 56454/12.08.2022 33 ΒΑΪΤΣΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3856683269/12.08.2022 56306/12.08.2022 34 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1937897100/13.08.2022 56473/13.08.2022 35 ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1258095351/17.08.2022 56864/17.08.2022 36 ΜΑΝΟΥΣΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0112124208/12.08.2022 56316/12.08.2022 37 ΠΑΝΤΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ 1052106244/13.08.2022 56468/13.08.2022 38 ΦΡΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1021061577/12.08.2022 56246/12.08.2022 39 ΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 3085165568/16.08.2022 56636/16.08.2022 40 ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 3212324897/12.08.2022 56118/12.08.2022 41 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 2365663824/13.08.2022 56530/13.08.2022 42 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1089715872/14.08.2022 56544/14.08.2022 43 ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΚΕΙΜ 2184321075/12.08.2022 56245/12.08.2022 44 ΤΖΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6109448772/14.08.2022 56615/14.08.2022 45 ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΝΔΡΕΑΣ 4346196824/13.08.2022 56498/13.08.2022 46 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1118011011/13.08.2022 56491/13.08.2022 47 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 1041021103/12.08.2022 56457/12.08.2022 48 ΚΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 9893631243/12.08.2022 56240/12.08.2022 49 ΧΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9412910389/14.08.2022 56616/14.08.2022 50 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 3946122104/17.08.2022 56862/17.08.2022 51 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 3741118492/12.08.2022 56236/12.08.2022 52 ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1658931002/13.08.2022 56542/13.08.2022 53 ΚΩΣΤΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 6340591117/12.08.2022 56241/12.08.2022 54 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8420642010/12.08.2022 56365/12.08.2022 55 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2421939623/14.08.2022 56550/14.08.2022 56 ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4537410546/18.08.2022 57038/18.08.2022 57 ΧΟΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1811215449/13.08.2022 56500/13.08.2022 58 ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3120112857/14.08.2022 56603/14.08.2022 59 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3310633691/16.08.2022 56663/16.08.2022 60 ΞΥΝΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1177497487/12.08.2022 56359/12.08.2022 61 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 8090419126/14.08.2022 56613/14.08.2022 62 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1611210510/12.08.2022 56255/12.08.2022 63 ΤΣΑΒΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 4785253624/20.08.2022 57363/20.08.2022 64 ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3951834107/12.08.2022 56291/12.08.2022 65 ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6910232123/12.08.2022 56243/12.08.2022 66 ΠΥΡΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1231059368/12.08.2022 56330/12.08.2022 67 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5021086183/13.08.2022 56502/13.08.2022 68 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8748279485/12.08.2022 56244/12.08.2022 69 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1071101213/14.08.2022 56596/14.08.2022 70 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9459123926/13.08.2022 56513/13.08.2022 71 ΜΟΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1252410492/16.08.2022 56651/16.08.2022 72 ΠΟΛΥΖΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5951457349/14.08.2022 56600/14.08.2022 73 ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 9560529911/12.08.2022 56272/12.08.2022 74 ΜΗΛΙΟΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8569251011/12.08.2022 56089/12.08.2022 11992 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Γ’ 2072/26.08.2022 75 ΨΑΡΡΑΣ ΒΑΪΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 1155320684/12.08.2022 56277/12.08.2022 76 ΤΟΠΤΣΗΣ ΒΟΓΔΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1157651088/20.08.2022 57359/20.08.2022 77 ΣΚΡΕΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 7064121517/14.08.2022 56595/14.08.2022 78 ΜΕΣΕΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2457177573/12.08.2022 56380/12.08.2022 79 ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9712449579/20.08.2022 57367/20.08.2022 80 ΤΣΙΟΝΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3485111571/14.08.2022 56553/14.08.2022 81 ΒΑΡΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8427774436/17.08.2022 56804/17.08.2022 82 ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1253031961/13.08.2022 56520/13.08.2022 83 ΛΙΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7922908569/12.08.2022 56242/12.08.2022 84 ΦΡΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1131544117/12.08.2022 56247/12.08.2022 85 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 7152113122/14.08.2022 56552/14.08.2022 86 ΚΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3710510735/12.08.2022 56084/12.08.2022 87 ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1660724224/14.08.2022 56547/14.08.2022 88 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3037331051/12.08.2022 56071/12.08.2022 89 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3911453762/12.08.2022 56237/12.08.2022 90 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6620109346/12.08.2022 56345/12.08.2022 91 ΚΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1417637186/12.08.2022 56155/12.08.2022 92 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1222519611/13.08.2022 56470/13.08.2022 93 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 8912144471/12.08.2022 56435/12.08.2022 94 ΓΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9729085303/12.08.2022 56280/12.08.2022 95 ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 7476393812/12.08.2022 56309/12.08.2022 96 ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5512265689/12.08.2022 56361/12.08.2022 97 ΦΩΤΣΙΤΖΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7612805821/12.08.2022 56312/12.08.2022 98 ΣΤΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9898218128/18.08.2022 57039/18.08.2022 99 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1111404118/12.08.2022 56358/12.08.2022 100 ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 7398122216/14.08.2022 56545/14.08.2022 101 ΚΡΑΣΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1147871268/13.08.2022 56465/13.08.2022 102 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1034612284/14.08.2022 56548/14.08.2022 103 ΛΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1039952104/13.08.2022 56515/13.08.2022 104 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 7242275854/13.08.2022 56505/13.08.2022 105 ΝΤΟΝΤΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1396981716/12.08.2022 56290/12.08.2022 106 ΣΤΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1041239080/14.08.2022 56551/14.08.2022 107 ΝΕΒΟΛΙΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5186102544/12.08.2022 56445/12.08.2022 108 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 9857107581/12.08.2022 56239/12.08.2022 109 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5344858427/18.08.2022 57041/18.08.2022 110 ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5131111127/16.08.2022 56635/16.08.2022 111 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5312097106/12.08.2022 56325/12.08.2022 112 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 8710670114/12.08.2022 56324/12.08.2022 113 ΤΣΑΛΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 2488794462/17.08.2022 56888/17.08.2022 114 ΚΑΛΑΠΟΘΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6311673697/12.08.2022 56314/12.08.2022 115 ΣΙΩΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 7455586151/20.08.2022 57376/20.08.2022 116 ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1810582501/16.08.2022 56649/16.08.2022 117 ΣΙΩΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 1189424602/12.08.2022 56321/12.08.2022 118 ΑΜΒΡΟΣΙΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1151232487/12.08.2022 56070/12.08.2022 (Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Ελέγχου Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ.: 25159/26.07.2022). Ο Προϊστάμενος Κλάδου ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000 Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *0302072

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου