Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

 Σύμφωνα με την με αρ. Γ6α/Γ.Π23735/24-5-2022 απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.

ΤΟ ΔΙΕΚ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ  Γ ΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: <<Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας>>

Οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζομένων για εγγραφή στο Α΄Εξάμηνο σπουδών θα υποβληθούν

:

1.     Από την 1η έως και την 15η Σεπτεμβρίου στα γραφεία του ΔΙΕΚ και τις ώρες 8:30-13:30πμ.

2.     Με την συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού για τους υποψηφίους  των πανελλαδικών εξετάσεων

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι απόφοιτοι ΓΕΛ,ΕΠΑΛ καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων.

Οι κάτοχοι ΒΕΚ των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού έτους-τάξη Μαθητείας, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίων συναφούς ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ και ΤΕΕ Β΄κύκλου,  μπορούν να  καταταχθούν σε συναφείς ειδικότητες των ΔΙΕΚ με απαλλαγή από μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί ή να καταταχθούν στο Γ΄εξάμηνο  υποβάλλοντας σχετική αίτηση κατά τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.Φωτοτυπία  τίτλου σπουδών

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

4.Αίτηση που συμπληρώνεται στην γραμματεία του ΔΙΕΚ

5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

6. ΒΕΚ  για αποφοίτους ΙΕΚ συναφών ειδικοτήτων

7. Πτυχίο ειδικότητας για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ,ΤΕΛ,ΕΠΛ,ΤΕΕ Β΄κύκλου

8. Διαβατήριο ή ταυτότητα ομογενών (για τους αλλοδαπούς ή ομογενείς)

Καθώς και γνώση της Ελληνικής γλώσσας κατ΄ελάχιστον επιπέδου Β1

ν.4763/2020(Α΄254) αρ.76

 

 Περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία του ΔΙΕΚ και στο τηλ.2381022340 καθημερινά μέχρι τις 10/7/22 και από 1/9/22 (8-2)

Για τους καλοκαιρινούς μήνες:  26 Ιουλίου και 9 και 23 Αυγούστου(8-2).

 

                        

                                                                                                   

                                                                                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

           

 

        

 

                             ΔΟΝΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  

 

 

-    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου